Clear notifications on Firefox OS

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

  1. Notifications appear at the top of your home screen and on the lock screen.

    home screen notifications

  2. To open the Notifications tray, pull down from the top of your home screen.

    open notification tray

  3. To view a notification, tap it.
  4. Tap Clear All to remove all notifications from the screen.
Tip: Open the Settings app Settings icon , then tap Notifications to enable, disable, or customize notifications.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, Swarnava Sengupta, mluna. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.