Vyhľadajte odpoveď

Vyhnite sa podvodom s podporou. Nikdy vás nebudeme žiadať, aby ste zavolali alebo poslali SMS na telefónne číslo alebo zdieľali osobné informácie. Nahláste prosím podozrivú aktivitu použitím voľby “Nahlásiť zneužitie”.

Learn More

how to dial automatically internet connection in firefox browser at browser startup as in internet explorer

more options

i have ADSL modem broadband connection in which i have to connect to internet by establishing a connection by using following steps

control panel>network connection>create a new connection>connect to internet>set up my connection manually >connect using dial up modem OR connect using a braodband connection in which username and password required creating this connection i have to provide username and password provided by ISP.

i have to dial internet connection manually after modem set local area connection automatically i found a solution for internet explorer and by changing setting internet explorer start automatically dialling internet connection as i start the internet explorer. is their in mozilla firefox an option to automatically dial internet connection as i open firefox browser?

and is their is any solution for as i start my computer internet connections established automatically without opening any browser , if such solution is available ,please tell about it.

i have ADSL modem broadband connection in which i have to connect to internet by establishing a connection by using following steps control panel>network connection>create a new connection>connect to internet>set up my connection manually >connect using dial up modem OR connect using a braodband connection in which username and password required creating this connection i have to provide username and password provided by ISP. i have to dial internet connection manually after modem set local area connection automatically i found a solution for internet explorer and by changing setting internet explorer start automatically dialling internet connection as i start the internet explorer. is their in mozilla firefox an option to automatically dial internet connection as i open firefox browser? and is their is any solution for as i start my computer internet connections established automatically without opening any browser , if such solution is available ,please tell about it.

Vybrané riešenie

The setting you set in IE also affects Firefox. For example, if you set the following, then when Firefox makes a connection request to Windows, Windows is supposed to dial the connection:

Windows Control Panel > Internet Options > Connections or
Internet Explorer Tools menu > Internet Options > Connections

"Dial whenever a network connection is not present"

Source: How to make Firefox automatically dial up

Čítať túto odpoveď v kontexte 👍 1

Všetky odpovede (1)

more options

Vybrané riešenie

The setting you set in IE also affects Firefox. For example, if you set the following, then when Firefox makes a connection request to Windows, Windows is supposed to dial the connection:

Windows Control Panel > Internet Options > Connections or
Internet Explorer Tools menu > Internet Options > Connections

"Dial whenever a network connection is not present"

Source: How to make Firefox automatically dial up