Zlyhania zásuvného modulu Adobe Flash

Správa Zásuvný modul Adobe Flash zlyhal sa zobrazí, ak zásuvný modul neočakávane prestane pracovať. Opätovné načítanie stránky zvyčajne pomôže problém odstrániť a video, hra alebo animácia sa prehrá korektne.

Plugin crash notification Fx21

Ak Flash neustále zlyháva, aktualizácia na najnovšiu verziu by mala problém odstrániť. Tento článok popisuje, ako aktualizovať Váš zásuvný modul Flash a ďalšie možné riešenia problémov.

Aktualizácia zásuvného modulu Flash

Najnovšia verzia zásuvného modulu Flash by mala mať lepší výkon a menej chýb vedúcich k zlyhaniu. Ak chcete skontrolovať, či používate najnovšiu verziu zásuvného modulu Flash, navštívte testovaciu stránku spoločnosti Adobe. Ak je na nej uvedené, že máte zastaranú verziu zásuvného modulu Flash, manuálne si nainštalujte jeho najnovšiu verziu podľa nasledovných pokynov.

 1. Prejdite na stránku na prevzatie Flash Player na Adobe.com a prevezmite si inštalačný program Flash.
  Upozornenie: Stránka na prevzatie Adobe môže obsahovať zaškrtávacie políčka na prevziatie voliteľných programov (ako napríklad Google Chrome alebo McAfee Security Scan), ktoré sú zaškrtnuté. Ak tieto políčka neodznačíte, tieto programy budú nainštalované spolu s programom Adobe Flash.
 2. Po dokončení preberania zatvorte program Firefox.

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť Close 29 .

  Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

 3. Spustite prevzatý inštalačný program Flash a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.
Poznámka: Ak máte problém s inštalačným programom zo stránky na prevzatie Adobe, môžete vyskúšať nasledovný odkaz priamo z Adobe.com. Inštalátor Flash Player.
 1. Prejdite na stránku na prevzatie Flash Player na Adobe.com and a prevezmite si inštalačný program Flash.
 2. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť Close 29 .

  Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

 3. Otvorte prevzatý súbor (napr. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Vo Finderi spustite inštaláciu Install Adobe Flash Player.app a potom pokračujte podľa pokynov inštalátora.
 1. Prejdite na stránku na prevzatie Flash Player na Adobe.com
 2. Prevezmite si súbor (napr. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz).
 3. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť Close 29 .

  Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

 4. Otvorte okno Terminálu (v Gnome, kliknite na ponuku Aplikácie, zvoľte Príslušenstvo a potom zvoľte Terminál.)
 5. V okne terminálu, prejdite do adresára, do ktorého ste si uložili súbor, ktorý ste prevzali (napr. cd /home/user/Downloads).
 6. Rozbaľte súbor libflashplayer.so zo súboru, ktorý ste prevzali, pomocou príkazu tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Ako super user, skopírujte rozbalený súbor, libflashplayer.so, do inštalačného adresára Vášho Firefox-u do podadresára plugins. Napríklad, ak Firefox je nainštalovaný v /usr/lib/mozilla, použite príkaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a potom zadajte heslo vášho super používateľa.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Zakázanie hardvérového urýchľovania Flash

Veľa problémov súvisiacich so zásuvným modulom Flash môže byť vyriešených zakázaním hardvérového urýchľovania v nastaveniach Flashu (podrobnosti môžete nájsť na stránke Flash Player Help - Display Settings page). Hardvérové urýchľovanie zakážete nasledovne:

 1. Prejdite na stránku pomocnka Adobe Flash Player.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myšiPodržte klávesu Control a kliknite na na logo Flash Player na tejto stránke a potom v kontextovej ponuke zvoľte položku Nastavenia.... Zobrazí sa okno Nastavenia Adobe Flash.
 3. Kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu v okne Nastavenia Adobe Flash Player.
 4. Odškrtnite položku Povoliť hardvérové urýchľovanie.

  fpSettings1.PNG
 5. Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť zatvorte okno Nastavenia Adobe Flash.
 6. Reštartujte Firefox

Zakázanie chráneného režimu

Dôležité: Nasledujúce riešenie sa nevzťahuje na 64 bitovú verziu Firefoxu.
Môžete skúsiť chránený režim zakázať.
Varovanie: Chránený režim je bezpečnostná funkcia Flashu, ktorá je vo východzom nastavení zapnutá. Vypnutím tejto funkcie vypínate svoje zabezpečenie.
 1. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57menu . V ponuke kliknite na Fx57Addons-icon Doplnky a následne zvoľte Zásuvné moduly.
 2. V zozname zásuvných modulov nájdite Shockwave Flash a kliknite na tlačidlo Možnosti.
 3. Zrušte zaškrtnutie políčka Povoliť chránený režim Adobe Flash.
  Fx38-UI-AdobeFlash-protected-mode
  Poznámka: Viac informácií nájdete v článku Chránený režim Adobe Flash vo Firefoxe.
 4. Ukončite Firefox. Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx Menu a potom na tlačidlo Ukončiť Close 29 .
 5. Reštartujte Firefox.

Ďalšie možnosti riešenia problémov

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie