Chránený režim Adobe Flash vo Firefoxe

Tento článok sa vzťahuje len na Firefox v systéme Windows.

Tento článok sa týka len Firefoxu v systéme Windows Vista alebo novšom.
Dôležité: Tento článok sa nevzťahuje na 64-bitovú verziu Firefoxu pre systém Windows 7 a novší. Mozilla má svoj vlastný bezpečnostný prvok "NPAPI plugin sandbox", ktorý je v 64-bitovom Firefoxe v predvolenom nastavení povolený.

Chránený režim Flash je bezpečnostná funkcia implementovaná spoločnosťou Adobe v 32-bitových verziách Firefoxu pre operačné systémy Windows s nainštalovaným zásuvným modulom Flash. Táto funkcia je v predvolenom nastavení zapnutá a chráni váš počítač.

Chránený režim Flashu môže spôsobiť problémy so stabilitou zásuvného modulu Flash, ako sú napríklad zasekávanie alebo pády. Toto sa týka predovšetkým používateľov s dotykovými zariadeniami a tých, ktorí používajú funkcie zjednodušeného ovládania.

Postup na zakázanie chráneného režimu:

  1. Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx MenuFx57menu a potom na Doplnky.
  2. V zozname zásuvných modulov nájdite Shockwave Flash a kliknite na tlačidlo Možnosti.
    Fx60FlashPluginOptions
  3. Zrušte zaškrtnutie políčka Povoliť chránený režim Adobe Flash.
    flash protected mode fx38 Fx55FlashProtectedModeFx60FlashProtectedMode
  4. Ukončite Firefox. Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx MenuFx57menu a potom na tlačidlo Ukončiť prehliadač Close 29.

Po opätovnom otvorení Firefoxu bude chránený režim zakázaný.

Varovanie: Zakázanie chráneného režimu Adobe Flash zvyšuje zraniteľnosť počítača voči bezpečnostným hrozbám. Túto funkciu nevypínajte pokiaľ vám nespôsobuje problémy.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie