Správy o zlyhaní zásuvných modulov

Táto chyba znamená, že zásuvný modul (napríklad Adobe Flash) zlyhal. Jednoduché obnovenie stránky reštartuje zásuvný modul a vaše video (alebo iný obsah) sa znovu zobrazí. Pred obnovením stránky môžete pridať popis ako ku chybe prišlo a potom spoločnosti Mozilla odoslať správu o zlyhaní kliknutím na Odoslať správu o zlyhaní. Tieto správy o zlyhaní nám pomáhajú zlepšovať prehliadač Firefox.

Plugin crash notification Fx21

Čo je zásuvný modul?

Zásuvný modul je časť softvéru, ktorá zobrazuje internetový obsah, na zobrazovanie ktorého nie je Firefox navrhnutý. Spravidla je to video, zvukové súbory, online hry a prezentácie, ktoré sú vytvorené v patentovaných formátoch. Zásuvné moduly sú vytvárané a šírené spoločnosťami, ktoré tieto patentované formáty vytvárajú. Niektorými obvyklými zásuvnými modulmi sú Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Čo je zlyhanie?

Zlyhanie nastáva, keď časť softvéru náhle prestane pracovať. Zásuvné moduly niekedy z rôznych dôvodov zlyhajú a spôsobia, že Firefox prestane pracovať súčasne s nimi. Pre viac informácií o zlyhaniach Firefoxu pozrite Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly). Niektoré zásuvné moduly sa načítajú oddelene od Firefoxu, čím Firefoxu umožňuje zostať otvoreným ak zásuvný modul zlyhá.

Aké informácie sa v správe o zlyhaní odosielajú?

Správy o zlyhaní obsahujú len technické informácie, ktoré pomáhajú vývojárom vyhodnotiť, čo nefungovalo správne a ako je možné to napraviť. Tieto správy neobsahujú osobné informácie. Informácie odosielané v správe obsahujú:

  • na akej webovej stránke ste boli
  • verzia Firefoxu, ktorú používate
  • váš operačný systém
  • nainštalované zásuvné moduly
  • nainštalované rozšírenia
  • ďalšie technické informácie.

Tieto informácie sú predmetom Politiky ochrany osobných údajov Firefoxu.

Ako môžem zabrániť zlyhaniam zásuvných modulov?

Mnoho problémov so zásuvnými modulmi je možné vyriešiť aktualizáciou na najnovšiu verziu zásuvného modulu. Názov zásuvného modulu, ktorý zlyhal, je možné nájsť v chybovom hlásení.

Plugin name crash notification Fx21

Kde môžem získať viac informácií o zlyhaniach modulu Adobe Flash?

Pozrite si článok Zlyhania zásuvného modulu Adobe Flash.

Vyvíjate aplikácie Flash pomocou prostredia Flex?

Body prerušenia (Breakpoints) môžu spustiť ochranu prehliadača Firefox pred zamrznutím. Ochranu môžete vypnúť nastavením predvoľby dom.ipc.plugins.timeoutSecs na hodnotu -1. Podrobnosti nájdete v dokumentácii na Mozilla Developer Network.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie