Okno Informácie o stránke

Okno Informácie o stránke prehliadača Firefox vám poskytuje detailné technické informácie o stránke na ktorej sa momentálne nachádzate a umožňuje vám taktiež nastaviť pre danú stránku povolenia. Otvoríte ho takto: Kliknite pravým tlačidlom myšiPodržte klávesu Control a kliknite na na prázdne miesto na webovej stránke a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Zobraziť informácie o stránke. Okno Informácie o stránke môžete zobraziť aj nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na tlačidlo Site Info button, ktoré sa nachádza naľavo od adresy webovej stránky. Otvoríte tým Kontrolné centrum.
 2. Kliknite na šípku na pravej strane rozbaľovacej ponuky.Fx52ControlCenterFx60ControlCenter
 3. Na ďalšej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie.
  Fx52ControlCenter-MoreInfoFx60ControlCenter-MoreInfo

Okno Informácie o stránke je usporiadané z viacerých panelov. Každý z týchto panelov je popísaný nižšie.

Všeobecné

Fx61PageInfo-General
Panel Všeobecné obsahuje základné informácie o stránke, ako napríklad jej názov, typ obsahu, veľkosť a ďalšie technické informácie prevzaté zo zdroja stránky.

 • Názov: Zobrazí názov stránky, na ktorej sa nachádzate.
 • Adresa: Zobrazí adresu URL (Uniform Resource Locator) stránky, ktorú prehliadate.
 • Typ: Zobrazí typ obsahu (typ MIME) stránky, ktorú práve prehliadate. Tento typ je určuje webový server.
 • Spôsob vykreslenia: Zobrazí, či stránka zodpovedá webovým štandardom (Režim kompatibilný so štandardami), alebo či Firefox musí zobraziť stránku spôsobom, ktorý je kompatibilný s neštandardným kódom (Režim ako staršie prehliadače (Quirks)).
 • Kódovanie textu: Zobrazí kódovanie, ktoré stránka používa. Toto môže byť zmenené pomocou ponuky Zobraziť.
 • Veľkosť: Zobrazí veľkosť stránky v kilobajtoch (a bajtoch).
 • Upravené: Zobrazí dátum a čas, kedy bola stránka naposledy upravená.

Meta

Sekcia Meta zobrazuje všetky značky meta umiestnené v zdrojovom kóde stránky. Toto zahŕňa špecifikácie typov súborov, kódovania, autora, kľúčové slová a ďalšie.

Médiá

Fx61PageInfo-Media
Panel Médiá zobrazuje Adresu URL a typ všetkých pozadí, obrázkov a vloženého obsahu (vrátane zvuku a videa), ktorý sa načítava spolu so stránkou. Môžete kliknúť na ktorúkoľvek ikonu a zobrazia sa jej vlastnosti:

 • Umiestnenie: Adresa URL označenej položky
 • Typ: Typ súboru označenej položky
 • Veľkosť: Veľkosť označenej položky v kilobajtoch (a bajtoch)
 • Rozmery: Rozmery položky na obrazovke, v pixeloch
 • Alternatívny text: Pre obrázky, je to text, ktorý sa zobrazuje, ak obrázok nie je načítaný.

Ktorúkoľvek položku môžete uložiť na pevný disk kliknutím na tlačidlo Uložiť ako….

Blokovať obrázky z domény

Označením tejto voľby zabránite automatickému načítavaniu obrázkov z tejto domény.

Kanály

Fx61PageInfo-Feeds

Panel Kanály zobrazuje adresy URL a typ webových kanálov priradených webovej stránke. Ak sa chcete prihlásiť k odberu kanála, kliknite na jeho odkaz v zozname. Viac informácií nájdete v článku Live Bookmarks - Subscribe to a web page for news and updates.
Poznámka: Pokiaľ stránka nemá žiadne kanály, okno Informácie o stránke nebude túto sekciu obsahovať.

Povolenia

Fx52PageInfo-PermissionsFx55PageInfoPermissionsFx57PageInfoPermissionsFx58PageInfo-PermissionsFx61PageInfo-Permissions
Panel Povolenia umožňuje prepísať nastavenia pre doménu zobrazenú za textom Povolenia pre. Zrušením označenia políčka Použiť predvolené určíte, či má stránka povolené alebo zakázané vykonávať danú akciu.

Aktivácia zásuvných modulov

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete v tomto článku.
Zobrazuje zoznam nainštalovaných zásuvných modulov a určuje, či sa má uvedená doména vždy opýtať, povoliť alebo blokovať spustenie zásuvného modulu.

Prístup k údajom o polohe

Určuje, či môže Firefox s využitím prehliadania s lokalizáciou uvedenej doméne oznámiť vašu polohu. Pozrite si článok Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na prístup k údajom o polohe.

Inštalovanie doplnkov

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu spúšťať inštaláciu tém alebo rozšírení. Pozrite si článok Možnosti Firefoxu - panel Bezpečnosť, kde nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na inštaláciu doplnkov. Povolenie na inštaláciu doplnkov pre môžete pre webové stránky pridávať a odoberať na paneli Súkromie a bezpečnosť v Možnostiach Firefoxu v sekcii Povolenia.

Načítavanie obrázkov

Určuje, či sa budú z uvedenej domény automaticky načítavať obrázky.

Správa úložiska režimu offline

Určuje, či majú stránky uvedenej domény povolenie na uloženie obsahu v režime offline.

Otváranie vyskakovacích okien

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu otvárať vyskakovacie okná. Pozrite si článok Blokovanie vyskakovacích okien, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia pre otváranie vyskakovacích okien.

Prepísať klávesové skratkyPrepísanie klávesových skratiek

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu nahradiť predvolené klávesové skratky, napríklad nastaviť Ctrl + Bcommand + B ako klávesovú skratku pre tučné písmo namiesto jej súčasného využitia ako skratka pre bočný panel záložiek. Varovanie: Ak toto povolenie nastavíte na možnosť Zablokovať, vypnete použitie klávesa Delete a kláves Backspace bude fungovať ako tlačidlo Späť, dokonca aj vo formulároch a editoroch.

Príjem upozornení

Určuje, či má stránka povolené posielať upozornenia.

Spúšťať Adobe FlashSpúšťanie Adobe Flash

Určuje, či by sa mala doména pred spustením zásuvného modelu Vždy opýtať, alebo jeho spúšťanie Povoliť či Zablokovať. V článku Prečo musím kliknúť, aby som aktivoval doplnok? sa dozviete, ako sú tieto povolenia nastavené pre špecifické stránky.

Nastavovanie cookies

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu nastavovať súbory cookies. Pozrite si článok Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako nastaviť povolenia pre ukladanie súborov cookies.

Zdieľanie obrazovky

Webové stránky môžu požiadať o povolenie zdieľať vašu obrazovku. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať a Zablokovať. Ďalšie informácie nájdete v článku Share browser windows or your screen with sites you trust.

Ukladanie údajov do trvalého úložiska

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu ukladať na váš počítač údaje, ktoré použijú neskôr. Firefox tieto údaje uchováva kým ich neodstránite. Viac informácií nájdete v článku Manage local site storage settings.

Prepnutie na túto kartu

Určuje, či sa uvedená doména môže prepnúť na svoju vlastnú stránku. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať aleboPovoliť.

Použitie kamery

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vašej kamery. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať video alebo obrázky, napríklad stránky umožňujúce video rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Použitie mikrofónu

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vášho mikrofónu. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať zvuk, napríklad stránky umožňujúce rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Zabezpečenie

Fx60PageInfo-Security-SecureFx61PageInfo-Security-Secure

Identita webovej stránky

 • Webová stránka: Zobrazí doménu stránky
 • Vlastník: Zobrazí vlastníka stránky, ak môže byť táto informácia overená.
 • Overená: Zobrazí spoločnosť, ktorá vydala bezpečnostný certifikát, ktorý stránka používa - ak nejaký používa. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť certifikát zobrazíte certifikát.

Súkromie a história

 • Navštívil som túto stránku v minulosti?: Zobrazí, či ste v minulosti navštívili túto stránku ak áno, koľkokrát.
 • Ukladá táto stránka informácie (cookies) na mojom počítači?: Zobrazí, či stránka ukladá súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť súbory cookies zobrazíte uložené súbory cookies.
 • Ukladá táto stránka informácie na mojom počítači?: Zobrazí, či stránka ukladá súbory cookies alebo iné údaje stránok. Kliknite na tlačidlo Vymazať cookies a údaje stránok ak sa chcete pozrieť, či stránka nejaké informácie ukladá a ak ich chcete prípadne vymazať.
 • Uložil som pre túto stránku nejaké heslá?: Zobrazí, či ste pre túto stránku uložili nejaké prihlasovacie údaje. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť uložené heslá zobrazíte heslá uložené pre túto stránku.

Technické detaily

Sekcia Technické detaily zobrazuje, či pripojenie k stránke je z bezpečnostných dôvodov zašifrované a ak áno, aký typ alebo zložitosť šifrovania bola použitá.Zdieľajte tento článok: https://mzl.la/2LfrxcY

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie