Okno Informácie o stránke

Okno Informácie o stránke prehliadača Firefox vám poskytuje detailné technické informácie o stránke na ktorej sa momentálne nachádzate a umožňuje vám taktiež nastaviť pre danú stránku povolenia. Otvoríte ho takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Site Info button , ktoré sa nachádza naľavo od adresy webovej stránky. Otvoríte tým Kontrolné centrum.
 2. Kliknite na šípku na pravej strane rozbaľovacej ponuky.
  Fx45 Control Center
 3. Na ďalšej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie.
  Fx45 Control Center - More Info

Okno Informácie o stránke je usporiadané z viacerých panelov. Každý z týchto panelov je popísaný nižšie.

Všeobecné

Fx41PageInfo-General
Panel Všeobecné obsahuje základné informácie o stránke, ako napríklad jej názov, typ obsahu, veľkosť a ďalšie technické informácie prevzaté zo zdroja stránky.

Titulok stránky

 • Adresa: Zobrazí adresu URL (Uniform Resource Locator) stránky, ktorú prehliadate.
 • Typ: Zobrazí typ obsahu (typ MIME) stránky, ktorú práve prehliadate. Tento typ je určuje webový server.
 • Spôsob vykreslenia: Zobrazí, či stránka zodpovedá webovým štandardom (Režim kompatibilný so štandardami), alebo či Firefox musí zobraziť stránku spôsobom, ktorý je kompatibilný s neštandardným kódom (Režim ako staršie prehliadače (Quirks)).
 • Kódovanie textu: Zobrazí kódovanie, ktoré stránka používa. Toto môže byť zmenené pomocou ponuky Zobraziť.
 • Veľkosť: Zobrazí veľkosť stránky v kilobajtoch (a bajtoch).
 • Upravené: Zobrazí dátum a čas, kedy bola stránka naposledy upravená.

Meta

Sekcia Meta zobrazuje všetky značky meta umiestnené v zdrojovom kóde stránky. Toto zahŕňa špecifikácie typov súborov, kódovania, autora, kľúčové slová a ďalšie.

Médiá

Fx41PageInfo-Media
Panel Médiá zobrazuje Adresu URL a typ všetkých pozadí, obrázkov a vloženého obsahu (vrátane zvuku a videa), ktorý sa načítava spolu so stránkou. Môžete kliknúť na ktorúkoľvek ikonu a zobrazia sa jej vlastnosti:

 • Umiestnenie: Adresa URL označenej položky
 • Typ: Typ súboru označenej položky
 • Veľkosť: Veľkosť označenej položky v kilobajtoch (a bajtoch)
 • Rozmery: Rozmery položky na obrazovke, v pixeloch
 • Alternatívny text: Pre obrázky, je to text, ktorý sa zobrazuje, ak obrázok nie je načítaný.

Ktorúkoľvek položku môžete uložiť na pevný disk kliknutím na tlačidlo Uložiť ako….

Blokovať obrázky z domény

Označením tejto voľby zabránite automatickému načítavaniu obrázkov z tejto domény.

Kanály

Fx41PageInfo-Feeds

Panel Kanály zobrazuje adresy URL a typ webových kanálov priradených webovej stránke. Ak sa chcete prihlásiť k odberu kanála, kliknite na jeho odkaz v zozname.
Poznámka: Pokiaľ stránka nemá žiadne kanály, okno Informácie o stránke nebude túto sekciu obsahovať.

Povolenia

Fx52PageInfo-Permissions Panel Povolenia umožňuje prepísať nastavenia pre doménu zobrazenú za textom Povolenia pre. Zrušením označenia políčka Použiť predvolené určíte, či má stránka povolené alebo zakázané vykonávať danú akciu.

Aktivácia zásuvných modulov

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu skončila 7. marca 2017 s vydaním Firefoxu 52. Viac informácií nájdete na tejto stránke a v tomto článku.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete na tejto stránke a v tomto článku.

Zobrazuje zoznam nainštalovaných zásuvných modulov a určuje, či sa má uvedená doména vždy opýtať, povoliť alebo blokovať spustenie zásuvného modulu.

Prístup k údajom o polohe

Určuje, či môže Firefox s využitím prehliadania s lokalizáciou uvedenej doméne oznámiť vašu polohu. Pozrite si článok Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na prístup k údajom o polohe.

Inštalovanie doplnkov

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu spúšťať inštaláciu tém alebo rozšírení. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Bezpečnosť, kde nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia na inštaláciu doplnkov.

Načítavanie obrázkov

Určuje, či sa budú z uvedenej domény automaticky načítavať obrázky.

Správa úložiska režimu offline

Určuje, či majú stránky uvedenej domény povolenie na uloženie obsahu v režime offline.

Otváranie vyskakovacích okien

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu otvárať vyskakovacie okná. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Obsah, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako pridať alebo odstrániť povolenia pre otváranie vyskakovacích okien.

Príjem upozornení

Určuje, či majú stránky povolenie posielať webové upozornenia.

Nastavovanie cookies

Určuje, či stránky uvedenej domény môžu nastavovať súbory cookies. Pozrite si článok Nastavenie Firefoxu - panel Súkromie, v ktorom nájdete viac inštrukcií ako nastaviť povolenia pre ukladanie súborov cookies.

Zdieľanie obrazovky

Webové stránky môžu požiadať o povolenie zdieľať vašu obrazovku. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať a Zablokovať. Ďalšie informácie nájdete v článku Share browser windows or your screen with sites you trust.

Použitie kamery

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vašej kamery. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať video alebo obrázky, napríklad stránky umožňujúce video rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Použitie mikrofónu

Určuje, či má uvedená doména povolenie na použitie vášho mikrofónu. Toto sa vzťahuje na stránky so schopnosťou zaznamenávať zvuk, napríklad stránky umožňujúce rozhovory. Vaše možnosti nastavenia sú Vždy sa opýtať, Povoliť alebo Zablokovať.

Zabezpečenie

Fx41PageInfo-Security

Identita webovej stránky

 • Webová stránka: Zobrazí doménu stránky
 • Vlastník: Zobrazí vlastníka stránky, ak môže byť táto informácia overená.
 • Overená: Zobrazí spoločnosť, ktorá vydala bezpečnostný certifikát, ktorý stránka používa - ak nejaký používa. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť certifikát zobrazíte certifikát.

Súkromie a história

 • Navštívil som túto stránku v minulosti?: Zobrazí, či ste v minulosti navštívili túto stránku ak áno, koľkokrát.
 • Ukladá táto stránka informácie (cookies) na mojom počítači?: Zobrazí, či stránka ukladá súbory cookies Kliknutím na tlačidlo Zobraziť súbory cookies zobrazíte uložené súbory cookies.
 • Uložil som pre túto stránku nejaké heslá?: Zobrazí, či ste pre túto stránku uložili nejaké prihlasovacie údaje. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť uložené heslá zobrazíte heslá uložené pre túto stránku.

Technické detaily

Sekcia Technické detaily zobrazuje, či pripojenie k stránke je z bezpečnostných dôvodov zašifrované a ak áno, aký typ alebo zložitosť šifrovania bola použitá.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.