Blokovanie vyskakovacích okien

Tento dokument vysvetľuje všetky nastavenia blokovania vyskakovacích okien v programe Firefox.

Čo sú vyskakovacie okná?

Vyskakovacie okná sú okná webových stránok, ktoré sa otvoria bez vedomia používateľa. Majú rôznu veľkosť, ale zvyčajne nepokrývajú celú obrazovku. Niekedy sa však takéto okná otvoria cez celú obrazovku monitora nad všetkými oknami prehliadača.

Firefox umožňuje tieto okná blokovať. Potrebné nastavenia nájdete vo Firefoxe na karte MožnostiMožnosti . Blokovanie vyskakovacích okien je v predvolenom nastavení zapnuté, takže ho nemusíte zapínať.

Pri zablokovaní vyskakovacieho okna Firefox zobrazí informačný panel (ak ste predtým nenastavili inak - pozri nižšie) a súčasne ikonu pop-up-icon-winpop-up-icon-macPopup-blocked.png v paneli s adresou.

Popup1 29 WinPopup1 29 MacPopup1 29 Linpopups blocked 57popups blocked mac 57

Keď kliknete na tlačidlo MožnostiMožnosti na informačnom paneli alebo ikonu v paneli s adresou, zobrazí sa vám ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

 • Povoliť vyskakovacie okná z <adresa stránky>
 • Upraviť blokovanie vyskakovacích okien...
 • Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 • Zobraziť <adresa zablokovaného vyskakovacieho okna>
Pri návštevách niektorých stránok môže blokovanie vyskakovacích okien prekážať : Niektoré webové stránky, napríklad stránky bánk, používajú vyskakovacie okná na informovanie o dôležitých veciach. Blokovanie vyskakovacích okien znemožní zobrazenie týchto stránok. Môžete však určiť webové servery, na ktoré sa blokovanie vyskakovacích okien nebude vzťahovať.
Blokovanie vyskakovacích okien nefunguje vždy: Aj keď Firefox blokuje množstvo vyskakovacích okien, niektoré webové stránky používajú na zobrazovanie vyskakovacích okien metódy, ktoré sa dajú ťažko identifikovať a teda nemôžu byť blokované.

Nastavenie blokovania vyskakovacích okien

Ak chcete nastaviť blokovanie vyskakovacích okien postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo New Fx MenuFx57Menu a vyberte Možnosti.
 2. Vyberte panel ObsahSúkromie a bezpečnosť.
 3. V sekcii Vyskakovacie oknáPovolenia zrušte zaškrtnutie poľa Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná, čím kompletne zakážete vyskakovacie okná.
 • Kliknutím na tlačidlo Výnimky… sa vám otvorí dialógové okno so zoznamom stránok, ktoré majú povolené vyskakovacie okná zobrazovať.
 • K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

  Allowpopupsites
Povoliť: Kliknutím na túto možnosť pridáte server do zoznamu.
Odstrániť server: Kliknutím na túto možnosť odstránite server zo zoznamu.
Odstrániť všetky servery: Kliknutím odstránite na túto možnosť všetky servery zo zoznamu.
Blokovanie vyskakovacích okien nemusí na niektorých webových stránkach fungovať. Napriek tomu, že prehliadač Firefox dokáže zablokovať väčšinu vyskakovacích okien, niektoré vyskakovacie okná používajú techniky, vďaka ktorým nie je možné tieto okná zablokovať. Viac informácii nájdete v sekcii vyššie.

Vyskakovacie okná nie sú blokované

Je toto okno z prehliadača Firefox?

Vyskakovacie okná nemusia vždy pochádzať z Firefoxu. To, odkiaľ skutočne dané okno pochádza, môžete rozoznať z jeho vzhľadu.

 • Pokiaľ vo vyskakovacom okne v paneli s adresou vidíte tlačidlo Informácie o stránke Site Info button, vyskakovacie okno pochádza z prehliadača Firefox.
 • Ak nevidíte tlačidlo Informácie o stránke Site Info button, môže vyskakovacie okná spôsobovať malvér na vašom počítači. Viac informácii nájdete v článku Troubleshoot Firefox issues caused by malware.

Je blokovanie vyskakovacích okien aktívne a povolené pre túto stránku?

 1. Kliknite na tlačidlo New Fx MenuFx57Menu a vyberte Možnosti.
 2. Vyberte panel ObsahSúkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie Povolenia.
 3. Uistite sa, že políčko Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná je zaškrtnuté.
 4. Napravo od políčka Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná, kliknite na tlačidlo Výnimky.... Otvorí sa dialógové okno, ktoré obsahuje zoznam serverov, pre ktoré sú vyskakovacie okná povolené.
 5. Ak je server, ktorý otvára vyskakovacie okná v tomto zozname uvedený, zvoľte ho a kliknutím na tlačidlo Odstrániť server ho odstráňte.
 6. Vaše zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť zmeny.
 7. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

Zobrazí sa vyskakovacie okno po kliknutí alebo stlačení klávesy?

Niektoré udalosti, ako napríklad kliknutie alebo stlačenie klávesy, môžu vyvolať otvorenie vyskakovacie okna bez ohľadu na to či vyskakovacie okná sú povolené alebo nie. Je to zámerne. Firefox neblokuje vyskakovacie okná, ktoré potrebujú niektoré webové stránky pre svoju činnosť.

Je to skutočne vyskakovacie okno?

Niekedy sú reklamy navrhnuté tak, aby vyzerali ako okná, ale v skutočnosti nimi nie sú. Blokovanie vyskakovacích okien Firefoxu nemôže zastaviť zobrazovanie týchto reklám.

Dotazníky od Mozilly

Ak navštívite webovú stránku Mozilly, niekedy sa vám zobrazí vyskakovacie okno, ktoré vás žiada, aby ste sa tohto dotazníka zúčastnili. Jediná tretia strana, ktorá s Mozillou pri dotazníkoch spolupracuje je SurveyGizmo. Blokovanie vyskakovacích okien vo Firefoxe tieto vyskakovacie okná neblokuje.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie