Zmiana czcionki i kolorów

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 05/14/2024

Artykuł opisuje, jak dostosować przeglądarkę Firefox, by móc przeglądać strony internetowe przy użyciu innych czcionek i kolorów.

Zmiana czcionki

By zmienić czcionkę:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Czcionki, używając rozwijanych menu, wybierz odpowiednią dla siebie czcionkę i jej rozmiar.
  Fx100settings-Fonts
 4. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czcionki niestandardowe

Niektóre strony internetowe używają czcionek niestandardowych. Jeśli chcesz, możesz je wyłączyć:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Czcionki naciśnij przycisk Zaawansowane….
 4. W oknie, które się otworzy, usuń zaznaczenie w polu wyboru, znajdującym się przy opcji Pozwalaj stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj.
  Fx100settings-FontsAdvanced
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno zaawansowanych ustawień czcionek.
 6. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodatkowe ustawienia czcionek

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Czcionki naciśnij przycisk Zaawansowane….
 4. Z listy Czcionki w oknie Czcionki możesz wybrać grupę językową/skrypt.
  Fx115settings-FontsFor
  • Na przykład, by ustawić domyślną czcionkę dla zachodnioeuropejskich języków/skryptów, wybierz Łacińskie. Dla języka/skryptu nieobecnego na tej liście, wybierz Inne systemy pisma.
 5. Możesz wybrać, by proporcjonalny tekst korzystał z czcionki szeryfowej (np. “Times New Roman”) lub bezszeryfowej (np. “Arial”). Możesz również określić rozmiar proporcjonalnej czcionki.
 6. Możesz wybrać czcionkę szeryfową, bezszeryfową i o stałej szerokości. Możesz również określić rozmiar czcionki o stałej szerokości.

Ponadto możesz ustawić minimalny rozmiar czcionki wyświetlanej na stronach. Dzięki temu możesz zapobiec wyświetlaniu nadmiernie zmniejszonego (a przez to nieczytelnego) tekstu przez niektóre strony.

Zmiana koloru czcionki

Aby zmienić kolor czcionki:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Kolory kliknij przycisk Zarządzaj kolorami….
  Fx100settings-Colors
 4. Kliknięcie któregokolwiek z kolorowych prostokątów wyświetli paletę dostępnych kolorów. Wskaż kursorem myszy wybrany kolor i kliknij.
  Fx125settings-ManageColors
 5. Kliknij przycisk OK by zamknąć okno wyboru kolorów.
 6. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Niestandardowe kolory czcionek

Niektóre strony internetowe stosują własne kolory czcionek. Jeśli chcesz im to uniemożliwić:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Kolory kliknij przycisk Zarządzaj kolorami….
 4. W oknie, które się otworzy, za pomocą listy rozwijanej ustaw opcję Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej: na Zawsze.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno ustawień kolorów.
 6. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodatkowe ustawienia kolorów

Tekst i tło: pozwala na zmianę domyślnego koloru tekstu i tła plików PDF oraz stron, które nie określiły tego formatowania. Kliknij pola kolorów by wybrać własne ustawienia.

 • Kolory systemowe: zaznaczenie tego pola oznacza korzystanie z kolorów określonych przez twój system operacyjny, zamiast tych wybranych powyżej.
 • Kolory odnośników: pozwala na zmianę domyślnych kolorów odnośników. Kliknij pola kolorów by wybrać własne ustawienia.
 • Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej:
  • Zawsze: wybranie tego ustawienia wymusi stosowanie wybranych przez ciebie kolorów na wszystkich witrynach i w plikach PDF otwieranych w przeglądarce Firefox.
  • Tylko w motywach o wysokim kontraście: wybranie tego ustawienia powoduje wyświetlanie stron z kolorami ustawionymi przez twórców stron, o ile nie korzystasz z motywu o wysokim kontraście.
  • Nigdy: wybranie tego ustawienia powoduje wyświetlanie stron z kolorami ustawionymi przez twórców stron.
Uwaga: jeśli później chcesz przywrócić domyślne kolory:

Ostrzeżenie: Modyfikacja zaawansowanych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu Firefox oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

 1. Wpisz about:config w pasku adresu i wciśnij klawisz EnterReturn.
  Może wyświetlić się strona z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko, kontynuuj, aby przejść na stronę about:config.
 2. Wpisz browser*color w polu Szukaj preferencji.
 3. Kliknij przycisk Resetuj Fx71aboutconfig-ResetButton obok zmodyfikowanych preferencji (wyświetlonych pogrubionym tekstem).

Powiększanie strony

Firefox ma również funkcję powiększania strony. Umożliwia ona zwiększenie rozmiaru tekstu na dowolnej stronie internetowej. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Powiększanie strony.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji