Zmiana czcionki i kolorów

Artykuł opisuje, jak dostosować Firefoksa, by móc przeglądać strony internetowe przy użyciu innych czcionek i kolorów.

Zmiana czcionki

By zmienić czcionkę:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel TreśćOgólne.
 3. W sekcji Czcionki i kolory, używając rozwijanych menu, wybierz odpowiednią dla siebie czcionkę i jej rozmiar.
  font.png font settings 57
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czcionki niestandardowe

Niektóre strony internetowe używają czcionek niestandardowych. Jeśli chcesz, możesz je wyłączyć:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel TreśćOgólne.
 3. W sekcji Czcionki i kolory naciśnij przycisk Zaawansowane….
  advance.png font settings advanced 57
 4. W oknie, które się otworzy, usuń zaznaczenie w polu wyboru, znajdującym się przy opcji Pozwól stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj.
  Fx54ContentPanel-Fonts
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno zaawansowanych ustawień czcionek.
 6. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana koloru czcionki

By zmienić kolor czcionki:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W sekcji Czcionki i kolory naciśnij przycisk Kolory….
 3. Klikając dowolny z kolorowych prostokątów, możesz zobaczyć paletę możliwych do wyboru kolorów. Wskaż kursorem myszy wybrany kolor i kliknij.
  Fx38esrColors
 4. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno ustawień kolorów.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodatkowe ustawienia czcionek

 1. Z listy Czcionki w oknie Czcionki możesz wybrać grupę językową/skrypt.
  • Na przykład, by ustawić domyślną czcionkę dla zachodnioeuropejskich języków/skryptów, wybierz Łacińskie. Dla języka/skryptu nieobecnego na tej liście, wybierz Inne systemy pisma.
 2. Możesz wybrać, by proporcjonalny tekst korzystał z czcionki szeryfowej (np. Times New Roman) lub bezszeryfowej (np. Arial). Możesz również określić rozmiar proporcjonalnej czcionki.
 3. Możesz wybrać czcionkę szeryfową, bezszeryfową i o stałej szerokości. Możesz również określić rozmiar czcionki o stałej szerokości.

Ponadto możesz ustawić minimalny rozmiar czcionki wyświetlanej na stronach. Dzięki temu możesz zapobiec wyświetlaniu nadmiernie zmniejszonego (a przez to nieczytelnego) tekstu przez niektóre strony.

 • Kodowanie tekstu dla przestarzałych treści: Kodowanie tekstu wybrane tutaj będzie używane do wyświetlania stron, które nie określają kodowania tekstu.

Zmiana koloru czcionki

Aby zmienić kolor czcionki:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel TreśćOgólne.
 3. W sekcji Czcionki i kolory kliknij przycisk Kolory….
 4. Kliknięcie któregokolwiek z kolorowych pól wyświetli wszystkie dostępne kolory dla danego rodzaju tekstu. Wybierz jeden z nich klikając jedno z kolorowych pól.
  Fx38esrColors
 5. Kliknij przycisk OK by zamknąć okno wyboru kolorów.
 6. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Niestandardowe kolory czcionek

Niektóre strony internetowe stosują własne kolory czcionek. Jeśli chcesz im to uniemożliwić:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel TreśćOgólne.
 3. W sekcji Czcionki i kolory naciśnij przycisk Kolory….
 4. W oknie, które się otworzy, ustaw opcję Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej: na Zawsze.
  Fx47-pref-overridecolors-always
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno ustawień kolorów.
 6. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodatkowe ustawienia kolorów

Tekst i tło: pozwala na zmianę domyślnego koloru tekstu i tła na stronach, które nie określiły tego formatowania. Kliknij pola kolorów by wybrać własne ustawienia.

 • Kolory systemowe: zaznaczenie tego pola oznacza korzystanie z kolorów określonych przez twój system operacyjny, zamiast tych wybranych powyżej.

Kolory odnośników: pozwala na zmianę domyślnych kolorów odnośników. Kliknij pola kolorów by wybrać własne ustawienia.

 • Podkreślanie odnośników: domyślniem, odnośniki wyświetlane na stronach są podkreślane. Odznaczenie tego pola oznacza, że nie będą one dalej podkreślane. Warto pamiętać, że wiele stron ustawia własne zasady wyświetlania tekstu, które będą nadpisywały wartość tego ustawienia.
 • Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej:
  • Zawsze: wybranie tego ustawienia powoduje wyświetlanie stron z ustawionymi przez ciebie kolorami.
  • Tylko w motywach o wysokim kontraście: wybranie tego ustawienia powoduje wyświetlanie stron z kolorami ustawionymi przez twórców stron, o ile nie korzystasz z motywu o wysokim kontraście.
  • Nigdy: wybranie tego ustawienia powoduje wyświetlanie stron z kolorami ustawionymi przez twórców stron.
Uwaga: jeśli później chcesz przywrócić domyślne kolory:
 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.

  • Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko.
 2. Wpisz browser*color w polu wyszukiwania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij w pozycji ustawień użytkownikazmodyfikowany.
 4. Wybierz Zresetuj.

Powiększanie strony

Firefox ma również funkcję powiększania strony. Umożliwia ona zwiększenie rozmiaru tekstu na dowolnej stronie internetowej. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Powiększanie strony.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, leepek, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support