Profile TB

Thunderbird zapisuje informacje osobiste, takie jak wiadomości, hasła i preferencje użytkownika w zestawie plików zwanym „profilem”, który znajduje się w innym miejscu na nośniku pamięci niż pliki programu. Można mieć wiele profili, ale większość użytkowników używa tylko jednego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Używanie wielu profili.

Co to jest profil?

W Thunderbirdzie profil zawiera dwa główne zestawy danych. W pierwszym przechowywana jest lokalna poczta użytkownika – zawiera lokalną kopię twojej poczty i ewentualnie, w zależności od konfiguracji konta, kopie wiadomości, które znajdują się na serwerze poczty. W drugim zestawie przechowywane są wszystkie zmiany dokonane w czasie używania Thunderbirda, na przykład zmiany w ustawieniach kont i zmiany w paskach narzędziowych.

Podczas instalacji Thunderbird tworzy profil o nazwie „default”. Ten profil będzie używany automatycznie, chyba że zostanie uruchomiony menadżer profili i utworzony nowy profil.

Gdzie znajduje się mój profil?

Pliki profilu są przechowywane w innym miejscu niż pliki samego programu. Pliki programu są statyczne i nie zmieniają się z wyjątkiem aktualizacji Thunderbirda. Ponieważ pliki profilu i programu są przechowywane oddzielnie, można wykonać dezinstalację Thunderbirda bez utraty wiadomości i ustawień, a jeśli aktualizacja Thunderbirda się nie powiedzie, dostęp do informacji nadal będzie możliwy. To również oznacza, że nie trzeba wykonywać ponownej instalacji Thunderbirda, by usunąć swoje dane lub rozwiązać jakiś problem.

Każdy profil jest przechowywany na twardym dysku w folderze profilu. Profil jest nazywany według następującej konwencji:
<losowy_ciąg_znaków>.<nazwa_profilu>
Określenie <losowy_ciąg_znaków>, to osiem znaków losowo wygenerowanych przez Thunderbirda, a <nazwa_profilu> jest nazwą, jaka została przypisana do tego profilu. Lokalizacja profilu będzie różniła się w zależności od systemu operacyjnego i ewentualnie od lokalizacji podanej przez użytkownika podczas tworzenia profilu:

Lokalizacja profilu – opis

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default\

%APPDATA% jest skrótem do folderu:

 • Windows 7/Vista: C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\
 • Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Dane aplikacji\

Nazwa_użytkownika jest zależna od nazwy użytkownika konta systemowego.

 • ~/Library/Thunderbird/Profiles/losowy_ciąg_znaków.default/.

Symbol tyldy (~) w ścieżce oznacza katalog użytkownika.

 • Ubuntu : ~/.thunderbird/losowy_ciąg_znaków.default/.

Jak znaleźć swój profil

Jeżeli nie wiesz, jak znaleźć położenie swojego profilu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz Pomoc | Informacje dla pomocy technicznej.
 2. W sekcji Informacje o aplikacji, w tabeli po lewej stronie znajdź wiersz Folder profilu.
 3. Naciśnij przycisk Pokaż zawartość folderuPokaż w Finderze.

Windows Vista i 7

 1. Naciśnij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz: %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\ – nie naciskaj klawisza Enter. Zostanie wyświetlona lista profili.

  win7_start

 2. Kliknij dowolny profil, np. losowy_ciąg_znaków.default, by otworzyć go w eksploratorze Windows.

  win7_profil

Windows 2000 i XP

 1. Naciśnij przycisk Start i wybierz Uruchom.

  profiles1

 2. Wpisz %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\ i naciśnij przycisk OK.

  profiles2

 3. W eksploratorze Windows zostanie otworzony folder zawierający twoje profile.
 4. Kliknij dwukrotnie folder z profilem, który chcesz otworzyć, np. folder losowy_ciąg_znaków.default).
 1. Otwórz Findera i przejdź do folderu domowego, który zwykle nazywa się tak samo, jak użytkownik konta systemowego.
 2. Z folderu domowego otwórz /Library/, następnie /Thunderbird/ i /Profiles/. Folder z twoim profilem znajduje się w tym folderze.


ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1265843917-281-1.jpg

Opis dla dystrybucji Ubuntu:

 1. Kliknij menu Miejsca i wybierz Katalog domowy. Zostanie otworzona przeglądarka plików.
 2. Kliknij menu Widok i zaznacz, jeżeli nie jest zaznaczony, element Pokaż ukryte pliki.
 3. Kliknij dwukrotnie katalog o nazwie .thunderbird. Katalog z twoim profilem znajduje się w tym katalogu.

Tworzenie kopii zapasowej profilu

Aby utworzyć kopię zapasową profilu, należy zamknąć Thunderbirda i skopiować folder z profilem do innej lokalizacji – może być to zewnętrzny dysk lub napęd.

 1. Zamknij Thunderbirda.
 2. Znajdź swój profil, jak opisano powyżej.
 3. Przejdź do folderu nadrzędnego względem profilu, czyli do %APPDATA%\Mozilla\Thunderbird\Profiles\~/Library/Application Support/Thunderbird/Profiles/~/.mozilla/Thunderbird/
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Przytrzymaj klawisz command i kliknij folder profilu, np. losowy_ciąg_znaków.default, po czym wybierz Kopiuj.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Przytrzymaj klawisz command i kliknij miejsce przechowywania kopii zapasowej, np. pendrive lub czysty dysk CD-RW, po czym wybierz Wklej element.

Przywracanie kopii zapasowej profilu

 1. Zamknij całkowicie Thunderbirda.
 2. Jeżeli twój istniejący profil i folder kopii zapasowej mają tę samą nazwę, po prostu zastąp profil kopią zapasową, po czym uruchom Thunderbirda.
Ważne! Nazwy folderów profilu, jak i losowy ciąg 8 znaków muszą być identyczne. Jeżeli nazwy są różne lub przywracasz kopię zapasową w innej lokalizacji, wykonaj poniższe czynności.

Przywracanie do innej lokalizacji

Jeżeli nazwy folderów są różne albo chcesz przenieść lub przywrócić kopię zapasową w innej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij całkowicie Thunderbirda.
 2. W żądanej lokalizacji za pomocą menedżera profili Thunderbirda utwórz nowy profil, po czym zamknij menedżer.
  Informacja. Jeśli właśnie Thunderbird został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, można użyć domyślnego profilu, który jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu.
 3. Znajdź zarchiwizowany folder profilu na swoim dysku twardym lub na nośniku kopii zapasowych, np. na pendrivie.
 4. Otwórz folder kopii zapasowej profilu – zazwyczaj jest to folder o nazwie losowy_ciąg_znaków.default.
 5. W sposób podany powyżej znajdź i otwórz nowy folder profilu.
 6. Skopiuj całą zawartość kopii zapasowej profilu do nowego folderu profilu, zastępując istniejące pliki o tej samej nazwie. Zazwyczaj są to pliki, takie jak mimeTypes.rdf, prefs.js, folder bookmarkbackups itp.
 7. Uruchom Thunderbirda.

Przenoszenie profilu

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia profilu lub użycia profilu przechowywanego w innej lokalizacji.

 1. Zamknij Thunderbirda.
 2. Przenieś folder z profilem do żądanej lokalizacji. Na przykład w systemie Windows XP przenieś profil z C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default do D:\Stuff\MyMailProfile. Jeżeli wracasz do wcześniej zapisanej kopii profilu, czynność ta nie jest konieczna. Zapamiętaj tylko aktualną lokalizację profilu, który chcesz odtworzyć.
 3. Otwórz plik profiles.ini w edytorze tekstu. Plik ten znajduje się w folderze danych Thunderbirda:
 • Windows 7/Vista/XP/2000 – ścieżka do folderu: %AppData%\Thunderbird\
 • Windows 95/98/Me – ścieżka do folderu, to zwykle: C:\WINDOWS\Application Data\Thunderbird\
 • Ścieżka do folderu: ~/.thunderbird/
 • Ścieżka do folderu: ~/Library/Thunderbird/
 1. W pliku profiles.ini znajdź wpis odnoszący się do właśnie przeniesionego profilu. Zmień ścieżkę w wierszu Path=, by wskazywała nową lokalizację.
 2. Jeżeli zmieniasz ścieżkę relatywną na nierelatywną, być może trzeba będzie zmienić kierunek ukośników. Na przykład w systemie Windows w ścieżkach nierelatywnych są ukośniki odwrotne, a w ścieżkach relatywnych – zwykłe. Zmień IsRelative=1'; na IsRelative=0.
 3. Zapisz plik profiles.ini i uruchom Thunderbirda.

Zobacz również

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support