Rozwiązywanie problemów z czasem na zabezpieczonych stronach

Certyfikaty wykorzystywane przez zabezpieczone strony (ich adres URL zaczyna się od "https://") są wydawane jedynie na ograniczony okres czasu. Jeśli strona używa certyfikatu, którego czas ważności nie zgadza się z aktualną wartością zegara twojego systemy operacyjnego, zobaczysz na ekranie komunikat błędu zamiast strony internetowej (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Co oznacza komunikat "Połączenie nie jest bezpieczne"?. Niektóre metody sprawdzania ważności certyfikatu również są zależne od czasu systemowego na twoim komputerze i na serwerze sieciowym.

Problemy tego typu możesz rozwiązać zmieniając datę, czas i strefę czasową w twoim systemie operacyjnym. Mogą być one również wywołane przez błędną konfigurację serwera sieciowego, na co nie masz bezpośredniego wpływu.

Wyświetlane kody błędu

Jeśli wyświetlona zostanie strona z komunikatem błędu "Połączenie nie jest bezpieczne", możesz kliknąć przycisk Zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji o przyczynie błędu. Jeśli zobaczysz jeden z poniższych kodów, będzie to oznaczało że bezpieczne połączenie nie zostało nawiązane z powodu problemów z czasem:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

Tekst komunikatu błędu informuje o prawdopodobnym błędzie czasu systemowego na twoim komputerze, a także pokazuje datę i czas systemowy na twoim komputerze. Jeśli zegar nie odpowiada rzeczywistej godzinie, zalecamy jego poprawne ustawienie zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nawet jeśli wyświetlany czas wygląda poprawnie, zalecamy sprawdzenie ustawień strefy czasowej systemu - powinna ona być zgodna z twoim aktualnym położeniem geograficznym.

Ustawianie poprawnego czasu systemowego

Komunikaty błędów związanych z czasem na zabezpieczonych stronach, które są wywołane przez błędnie ustawiony zegar systemowy twojego komputera, mogą zostać rozwiązane poprzez zmianę daty, czasu i strefy czasowej:.

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Windows Key .
 2. W menu Start wybierz opcję Ustawienia.
 3. W menu Ustawienia wybierz opcję Czas i język.
 4. W sekcji Data i czas znajdziesz aktualne ustawienia zegara i kalendarza. Aby je zmienić, kliknij przycisk Zmień pod tekstem Zmień datę i czas lub rozwiń menu Strefa czasowa.
  Jeśli twój system jest ustawiony tak, by automatycznie zarządzać zmianami czasu i strefy czasowej, nie możesz wprowadzać samodzielnych zmian.
 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian możesz zamknąć okno Ustawienia.
 1. Na ekranie startowym kliknij kafel Pulpit. Otworzy się widokk pulpitu.
 2. Przemieść kursor myszy w prawy dolny narożnik pulpitu aby uzyskać dostęp do skrótów.
 3. Wybierz opcję Panel sterowania ze skrótu Ustawienia. Otworzy się okno panelu sterowania.
  Control Panel - Win8
 4. W oknie panelu sterowania kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie Data i czas.
 5. W panelu, który się otworzy, znajdziesz aktualne ustawienia zegara i kalendarza. Aby je zmienić, kliknij przycisk Zmień datę i czas lub Zmień strefę czasową.
 6. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows lub naciśnij klawisz Windows Windows Key .
 2. W menu Start wybierz opcję Panel sterowania.
  Control Panel - Win7
 3. W oknie panelu sterowania kliknij Zegar, język i region, a następnie Data i czas.
 4. W panelu, który się otworzy, znajdziesz aktualne ustawienia zegara i kalendarza. Aby je zmienić, kliknij przycisk Zmień datę i czas lub Zmień strefę czasową.
 5. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz opcję Panel sterowania.
  Control Panel - WinXP
 2. W oknie panelu sterowania kliknij Data, czas, język i opcje regionalne, a następnie Data i czas.
 3. Otworzy się panel z aktualną datą i godziną, gdzie możesz wprowadzić zmiany.
 4. Aby wyświetlić i zmienić ustawienia strefy czasowej, kliknij kartę Strefa czasowa.
 5. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij menu Apple i wybierz Preferencje systemowe.
 2. W oknie preferencji systemowych kliknij Data i czas.
 3. Otworzy się panel wyświtlający aktualne ustawienia daty u czasu. Aby zmienić wartości tych pól, wyłącz opcję Automatycznie ustaw date i czas, wpisz własnoręcznie datę i czas, po czym kliknij przycisk Zapisz, by potwierdzić wprowadzone zmiany.
 4. Aby wyświetlić ustawienia strefy czasowej, przejdź do karty Strefa czasowa. Aby zmienić ustawienia strefy czasowej, wyłącz opcję Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie aktualnej lokacji, kliknij przybliżoną lokację na mapie i wybierz miasto najbliższe do twojego aktualnego położenia z rozwijanego menu.
 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian możesz zamknąć okno daty i czasu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ustawianie na Macu daty i czasu.

Jeśli zegar twojego urządzenia ciągle zmienia ustawienia po jego wyłączeniu, może to oznaczać, że bateria napędzająca zegar czasu rzeczywistego w twoim urządzeniu jest rozładowana. Zalecamy sprawdzenie informacji producenta twojego urządzenia w celu wymiany baterii CMOS.

Kontakt z właścicielami strony

Jeśli komunikat błędu na zabezpieczonej stronie jest wyświetlany pomimo poprawnego czasu systemowego na twoim komputerze, konieczne jest skontaktowanie się z właścicielami strony, w celu poinformowania ich o zaistniałym problemie. Być może będą musieli odnowić przedawnione certyfikaty lub dokonać innych modyfikacji strony, by użytkownicy mogli do niej uzyskać dostęp.

Pomijanie ostrzeżenia

Ostrzeżenie: Nigdy nie dodawaj wyjątku dla certyfikatu dla popularnej strony lub stron na których mają miejsce transakcje finansowe - w takim wypadku, nieważny certyfikat może oznaczać, że bezpieczeństwo twojego połączenia zostało naruszone przez niepowołane do tego osoby, które mogą mieć złe intencje.

Jeśli strona na to zezwala, możesz dodać wyjątek dla odwiedzanej strony, pomimo ostrzeżenia o nieprawidłowym certyfikacie:

 1. Na stronie z ostrzeżeniem kliknij Zaawansowane.
 2. Kliknij Dodaj wyjątek…. Pojawi się okno dialogowe Dodanie wyjątku bezpieczeństwa.
 3. Przeczytaj tekst wyjaśniający problem występujący z daną stroną. Możesz kliknąć Wyświetl…, by dokładniej przyjrzeć się nieważnemu certyfikatowi.
 4. Kliknij Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa jeśli masz pewność, że możesz i chcesz zaufać odwiedzanej stronie.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support