Odnośniki w wiadomościach nie działają

Problemy z tworzeniem wiadomości

W odróżnieniu od innych programów pocztowych Thunderbird podczas pisania wiadomości i dodawania hiperłącza nie tworzy aktywnych odnośników. Jeśli korzystasz z polecenia Wstaw » Odnośnik…, odnośnik jest sformatowany jako odnośnik (podkreślony i kolorowy), ale kliknięcie go nie powoduje żadnego działania. Jeśli do treści wiadomości odnośnik zostanie wklejony lub wpisany ręcznie, pojawia się w tekście, ale bez żadnych widocznych oznak, że jest to odnośnik.

Jest to celowe zachowanie. Gdy odnośniki są aktywne trudno je edytować, ponieważ przy próbie ustawienia kursora wewnątrz aktywnego odnośnika zazwyczaj jest on otwierany w przeglądarce.

Gdy wiadomość jest wysyłana lub zapisywana jako szkic, Thunderbird aktywuje odnośniki w wiadomości, dodając właściwe formatowanie i zamieniając je w klikalne hiperłącza.

Problemy z odebranymi lub zapisanymi wiadomościami

Gdy odnośnik znajdujący się w wiadomości zostanie kliknięty, powinna otworzyć się – jeśli nie jest otworzona – domyślna przeglądarka internetowa i wyświetlić stronę z odnośnika. Jeśli to nie nastąpi, jest kilka możliwych przyczyn.

Sprawdź, czy w systemie operacyjnym jest zdefiniowana domyślna przeglądarka internetowa

Każdy system operacyjny umożliwia zdefiniowanie domyślnej przeglądarki internetowej, która będzie na przykład uruchamiana, gdy zostanie kliknięty odnośnik w wiadomości. Internet Explorer, Firefox i inne przeglądarki standardowo sprawdzają to ustawienie podczas uruchamiania i proszą o ustawienie ich jako domyślnej przeglądarki. Czasami jednak to ustawienie przestaje działać i komputer zapomina, która przeglądarka jest przeglądarką domyślną. By to naprawić, należy w systemie ponownie ustawić domyślną przeglądarkę.

Firefox

Zobacz artykuł Jak ustawić Firefoksa jako domyślną przeglądarkę. Po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, uruchom ponownie Thunderbirda.

Internet Explorer

Wykonaj instrukcję ze strony Microsoftu: Ustawianie programu Internet Explorer jako przeglądarki domyślnej. Następnie uruchom ponownie Thunderbirda.

Edge

Wykonaj instrukcję ze strony Microsoftu: Zmiana domyślnej przeglądarki w systemie Windows 10. Następnie uruchom ponownie Thunderbirda.

Sprawdź, czy żadna aplikacja nie jest zdefiniowana dla zawartości typu HTTP

W Thunderbirdzie można zdefiniować czynności, jakie są podejmowane po kliknięciu różnych typów załączników lub obiektów umieszczonych w treści wiadomości. Jeżeli czynność dla zawartości typu HTTP/HTTPS jest ustawiona nieprawidłowo, odnośniki nie będą się otwierać prawidłowo.

Jeżeli domyślna przeglądarka jest prawidłowo zdefiniowana w systemie, nie należy ustawiać czynności dla zawartości typu HTTP/HTTPS. By sprawdzić to ustawienie:

  1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Narzędzia (można użyć skrótu Alt+N) i wybierz Opcje Na pasku menu kliknij Thunderbird i wybierz Preferencje…Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje lub kliknij przycisk menu New Fx Menu fx57menu i wybierz OpcjePreferencje. Zostanie otworzone okno opcji.
  2. Przejdź do panelu Załączniki. Jeżeli HTTP i/lub HTTPS znajdują się w kolumnie Typ zawartości, usuń tę czynność lub upewnij się, że jest ona ustawiona prawidłowo.

Sprawdź prawidłowość ustawień

W pewnych przypadkach, w wyniku próby obsługi przez Thunderbirda wewnętrznych odnośników, normalnie ukryte ustawienie ulega zmianie. Jeden z tych przypadków wydaje się występować po dezinstalacji dodatku ThunderBrowse. Również proces aktualizacji Thunderbirda do wersji 5 może u niektórych użytkowników powodować takie zmiany. Aby sprawdzić czy to może być przyczyną:

  1. Na pasku menu kliknij PomocNa górze okna Thunderbirda kliknij menu Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otworzone okno informacji dla pomocy technicznej.
  2. W sekcji Ważne zmodyfikowane ustawienia poszukaj ustawienia network.protocol-handler.external-default lub innego, którego nazwa rozpoczyna się network.protocol-handler.warn-external. Jeśli. którekolwiek z tych ustawień jest obecne i jest ustawione na false, to to jest twoim problemem.

Aby skorygować to ustawienie użyj edytora konfiguracji (opisanego na stronie Edytor ustawień), by zmienić wartości tych ustawień z false na true.

W polu Szukaj nowo otwartego okna wprowadź network.protocol-handler.external-default lub fragment tego ciągu znaków, tak aby w polu poniżej to ustawienie zostało wyświetlone. Kliknij prawym przyciskiem wyświetlony wpis i z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz Resetuj.

Sprawdź, czy nie ma konfliktów z rozszerzeniami

Nadszedł czas, by poszukać rozszerzenia, które może powodować to niechciane zachowanie. Uruchom Thunderbirda w trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym rozszerzenia są wyłączone. Jeżeli odnośniki otwierają się w trybie awaryjnym, ale nie otwierają w trybie normalnym, najprawdopodobniej problem jest powodowany przez jakieś rozszerzenie.

Spróbuj wykonać standardową diagnostykę.

Jeżeli problem nadal występuje, przejdź tutaj i zapytaj, co może być przyczyną tego problemu. By łatwiej zdiagnozować problem opisz precyzyjnie, jakie dotychczas zostały wykonane działania.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support