Jak zrobić zrzut ekranu ilustrujący mój problem?

Zrzut ekranu to obrazek całego lub części ekranu komputera. Na forum pomocy Mozilli zachęcamy do dołączania zrzutów ekranu, bo obrazek jest więcej wart niż tysiąc słów i bardzo pomaga w objaśnieniu problemu.

Aby stworzyć zrzut ekranu, skorzystaj z usługi Firefox Screenshots (dostępnej od wersji 56) lub skorzystaj z poniższych instrukcji dla komputerów stacjonarnych oraz urządzeń z systemem iOS lub Android.

Firefox Screenshots

Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.
Możesz skorzystać z usługi Firefox Screenshots by tworzyć, pobierać i udostępniać zrzuty ekranu jednym kliknięciem. Aby skorzystać z usługi, kliknij ikonę Firefox Screenshots Fx55ScreenshotsIcon na pasku narzędzi.Aby skorzystać z usługi Firefox Screenshots, kliknij menu Interakcje w pasku adresu i wybierz screenshots menu icon Wykonaj zrzut ekranu z rozwijanego menu.
screenshot 57

Tworzenie zrzutów ekranu w systemie Windows

Gdy na ekranie twojego urządzenia jest widoczny obraz ilustrujący problem:

 1. Naciśnij – w zależności od twojej klawiatury – przycisk Print Screen lub Prnt Scrn, lub prt sc. Klawisz ten jest zazwyczaj umieszczony w górnej prawej części klawiatury. Aby przechwycić tylko aktywne okno, naciśnij jednocześnie klawisz Alt.
 2. Przejdź do menu Start Windowsa i z poziomu listy programów otwórz program Microsoft Paint. Zazwyczaj znajduje się on w menu Akcesoria.
 3. Po otworzeniu programu kliknij Wklej lub użyj skrótu Ctrl + V – zrzut ekranu zostanie wyświetlony.
 4. W łatwym do zapamiętania i odnalezienia miejscu zapisz obrazek jako plik .png. Zrzut ekranu jest gotowy do dodania do postu opisującego twój problem i zrobisz to, naciskając przycisk Przeglądaj znajdujący się poniżej okna odpowiedzi.

Narzędzia

Tworzenie zrzutów ekranu na komputerach Mac

Gdy na ekranie twojego urządzenia jest widoczny obraz ilustrujący problem:

 • Wciśnij jednocześnie klawisze command + Shift + 3.
 • Jeśli chcesz przechwycić konkretny fragment ekranu, naciśnij jednocześnie klawisze command + Shift + 4 i następnie zaznacz obszar, który chcesz przechwycić.
 • Aby przechwycić wybrane okno, naciśnij jednocześnie klawisze command + shift + 4, puść klawisze, następnie naciśnij klawisz spacji. Kursor zmieni swój wygląd na ikonę aparatu fotograficznego. Teraz wskaż wybrane okno i kliknij, by wykonać jego zrzut.

Po każdej z tych operacji na pulpicie pojawi się ikona o nazwie Zrzut ekranu z datą utworzenia pliku symbolizująca utworzony plik .png. Zrzut ekranu jest gotowy do dodania do postu opisującego twój problem i zrobisz to, naciskając przycisk Przeglądaj znajdujący się poniżej okna odpowiedzi.

Narzędzia

Tworzenie zrzutów ekranu w systemie Linux

Gdy na ekranie twojego urządzenia jest widoczny obraz ilustrujący problem:

 • W systemie Ubuntu, kliknij menu Aplikacje, przejdź do folderu Akcesoria i wybierz Wykonaj zrzut ekranu.
 • W dystrybucjach używających środowiska KDE (Kubuntu, OpenSUSE, itp.) skorzystaj z programu KSnapshot
 • W dystrybucjach używających środowiska Gnome (Debian, Trisquel, Fedora, itp.) skorzystaj z programu Gnome-screenshot
 • W innych przypadkach – w zależności od Menedżera pulpitu – by wykonać zrzut ekranu można użyć klawisza Print Screen lub Prnt Scrn w kombinacji z innymi klawiszami:
  • klawisz Print Screen – zrzut całego ekranu,
  • klawisz Alt + klawisz Print Screen – zrzut aktywnego okna,
  • klawisz Shift + klawisz Print Screen – zrzut obszaru zaznaczonego na ekranie,
  • użycie klawisza Ctrl w kombinacji z dowolnymi skrótami wymienionymi powyżej, spowoduje skopiowanie zrzutu do schowka.

Zrzut ekranu jest gotowy do dodania do postu opisującego twój problem i zrobisz to, naciskając przycisk Przeglądaj znajdujący się poniżej okna odpowiedzi.

Narzędzia

Tworzenie zrzutów ekranu na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu iOS

Gdy na ekranie twojego urządzenia jest widoczny obraz ilustrujący problem:

 1. Naciśnij jednocześnie przycisk Początek oraz przycisk Uśpij/Obudź.
 2. Ekran na chwilę zaświeci białym kolorem i usłyszysz – jeśli jest włączony – dźwięk migawki informujący o wykonaniu zrzutu.
 3. Zrzut ekranu jest zachowywany w albumie Zrzuty ekranu programu Zdjęcia.
Urządzenia iPhone 6 i nowsze mają przycisk Uśpij/Obudź umieszczony po prawej stronie urządzenia.

Tworzenie zrzutów ekranu na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android

Sposób tworzenia zrzutów ekranu na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android zależny jest od urządzenia i wersji systemu Android. Dwa najczęściej stosowane sposoby:

 • Naciśnij jednocześnie przycisk strony domowej i klawisz zasilania.
 • Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania i zasilania.

Zrzut ekranu powinien być w Galerii.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego urządzenia, można odwiedzić forum Androida forums.androidcentral.com.

Więcej informacji

Na stronie take-a-screenshot.org znajdują się instrukcje, jak wykonać zrzut ekranu w systemach Windows, Mac, Linux, iOS i Android.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support