Automatyczna konfiguracja konta

Ważna uwaga dla osób, które zostały przekierowane na tę stronę przez poradnik internetowy Yahoo. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w artykule pomocy Thunderbird i Yahoo w sekcji "Powiadomienie o ważnych zmianach metody uwierzytelniania".

Utworzenie i skonfigurowanie konta w Thunderbirdzie jest łatwe. Wszystko, co potrzeba zrobić, to podać nazwę użytkownika i hasło do konta u dostawczy usługi pocztowej oraz adres e-mail. Thunderbird ustali parametry połączenia, takie jak porty, nazwy serwerów, protokoły zabezpieczeń itp., sprawdzając dane dostawcy usługi w bazie danych zawierającej informacje o połączeniach większości głównych dostawców usług pocztowych. Po ustaleniu dostawcy konta na podstawie domeny zawartej w adresie konta (to, co występuje po znaku @), Thunderbird zazwyczaj dostarczy parametry połączenia.

Aby Thunderbird mógł automatycznie utworzyć konto, komputer w tym czasie musi być połączony z internetem.

Podczas pierwszego po instalacji uruchomienia Thunderbirda, zaproponuje on utworzenie profilu. Na tym etapie zamknij wszystkie okna, które proponują konfigurację usługi pocztowej i przejdź dalej. W wyświetlonym oknie dialogowym należy podać dane dotyczące konta. To samo okno dialogowe zostanie wyświetlone przy próbie utworzenia konta pocztowego (z poziomu menu Plik > Utwórz > Konfigurację konta pocztowego… lub z poziomu menu Konfiguracja kont… > Czynności > Dodaj konfigurację konta pocztowego…). Nowe konto można również dodać, klikając nazwę istniejącego konta i w sekcji Konta, klikając Email w podsekcji Utwórz nowe kontoUtwórz konfigurację konta…. Zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe.

account3

Po kliknięciu przycisku Kontynuuj, Thunderbird sprawdzi dostawcę usługi pocztowej i spróbuje określić ustawienia serwera.

account10

W powyższym przypadku dane dostawcy usługi zostaną użyte do wypełnienia formularza i konfiguracji usług, oferując:

  • Serwer poczty przychodzącej: IMAP na serwerze imap.norris.pl, używając protokołu STARTTLS
  • Serwer poczty wychodzącej: SMTP na serwerze smtp.norris.pl, używając protokołu SSL (Secure Socket Layer)

Można wybrać IMAP lub POP jako protokół serwera poczty przychodzącej. Protokoły te są standardowymi protokołami służącymi do odbierania e-maili. IMAP, nowocześniejszy protokół, umożliwia w tym samym czasie przechowywanie wiadomości zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze lokalnym. Protokół POP umożliwia przechowywanie wiadomości tylko lokalnie. Dostarczyciele usług pocztowych mogą udostępniać protokół IMAP lub POP, lub obydwa. Szczegóły techniczne obu protokołów znajdziesz na stronach: Niektóre pojęcia i typy kont i Synchronizacja IMAP.

Teraz możesz wybrać jedną z następujących czynności:

  • Utwórz konto – spowoduje to utworzenie nowego konta.
  • Anuluj – nastąpi anulowanie automatycznej konfiguracji konta.
  • Utwórz konto i edytuj jego ustawienia – Thunderbird utworzy nowe konto z wyświetlanymi danymi i otworzy okno dialogowe ustawień konta, w którym można dokonać zmiany ustawień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Konfiguracja konta.

Kółeczka znajdujące się po lewej stronie serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej informują o poziomie zabezpieczeń twojego połączenia z serwerem pocztowym. Kolor zielony kółeczka informuje, że połączenie z serwerem jest szyfrowane, pomarańczowy, że serwer akceptuje tylko twoją nazwę użytkownika i hasło w formie nieszyfrowanej, co oznacza, że jeśli twoje połączenie z serwerem ktoś próbuje przechwycić uzyska dostęp do twojego hasła i wiadomości.

account11

Jeśli Thunderbird nie może automatycznie skonfigurować konta, należy to zrobić ręcznie. Można tego dokonać z poziomu okna dialogowego ustawień konta, które można przywołać, przechodząc do menu Narzędzia. Usługodawca usługi pocztowej może dostarczyć informacji o ustawieniach połączenia. Zazwyczaj informacje te podawane są na witrynie internetowej usługodawcy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Konfiguracja konta. Jeśli chcesz zmienić serwer poczty przychodzącej z IMAP na POP, zapoznaj się ze stroną Konfiguracja konta POP zamiast IMAP.

Dodawanie nowego usługodawcy (ISP)

Zespół Thunderbirda chce zebrać informacje o ustawieniach serwerów jak największej liczby usługodawców. Możesz w tym pomóc! Jeśli okaże się, że podczas tworzenia połączenia informacje dotyczące ustawień serwerów twojego usługodawcy są niedostępne, musisz skonfigurować konto ręcznie. Poproś usługodawcę, by przesłał do nas informacje dotyczące ustawień swoich serwerów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne na temat ISPDB i autokonfiguracji, jak z niej korzystać i dodawać do niej zapis, zobacz Autoconfiguration in Thunderbird w witrynie Mozilla Developer Center.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji