Installer Firefox på Linux

Første steg til å bruke Firefox på Linux er å installere det på datamaskinen din. Denne artikkelen hjelper deg ved å vise deg hvordan. For å installere Firefox på andre operativsystemer, se Installer Firefox på Windows and Installer Firefox på Mac.

Mange Linux-distribusjoner inkluderer Firefox som standard, og nesten alle har et pakkesystem (eller pakkebehandler) som lar deg lett installere Firefox. Generelt burde du alltid installere fra et pakkesystem. Et pakkesystem:

 • Passer på at du har alle bibliotekene du trenger
 • Installerer Firefox på den måten som passer best på distribusjonen din.
 • Lager snarveier for å kjøre Firefox.
 • Gjør Firefox tilgjengelig for alle brukere av datamaskinen.
 • Gjør at fjerning av Firefox fungerer som fjerning av alle andre applikasjoner.

Pakkesystemer har også noen ulemper:

 • Det er ikke sikkert at du får nyeste versjon av Firefox.
 • Du kan få en versjon som ikke har Firefox-varemerket.

Installering fra et pakkesystem

For å installere Firefox ved hjelp av et pakkesystem kan du se på dokumentasjonen av Linux-distribusjonen du bruker.

Installering uten et pakkesystem

Komplette instruksjoner for installering av Firefox uten et pakkesystem kan være tilgjengelig på hjelpesidene til distribusjonen din. For eksempel:

 • Før du installerer Firefox, sørg for at datamaskinen din har de nødvendige bibliotekene installert. Manglende biblioteker kan føre til at Firefox blir ubrukelig.
 • Installasjonsfiler utgitt av Mozilla i formatet .tar.bz2 inneholder ikke kilder, men heller forhånds-kompilerte binærfiler, så det er bare å pakke ut og kjøre dem. Det er ikke nødvendig å kompilere programmet fra kilden.
 • De følgende instruksjonene vil installere Firefox i hjemmemappen din og kun den gjeldene brukeren vil kunne kjøre det.
 1. Last ned Firefox fra nedlastingssiden til Firefox til hjemmemappen din.
 2. Åpne en Terminal og gå til hjemmemappen din: cd ~
 3. Pakk ut innholdet av filen du lastet ned: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Lukk Firefox dersom det kjører.
 5. For å starte Firefox, kjør Firefox-skriptet i Firefox-mappen: ~/firefox/firefox

Firefox burde starte. Du kan nå lage et ikon på skrivebordet ditt for å kjøre denne kommandoen.

libstdc++5-feil

Som det ble skrevet ovenfor må du installere de nødvendige bibliotekene for at Firefox skal fungere. Mange distribusjoner har ikke libstdc++5 som standard.

"Firefox ikke installert"-melding, eller feil versjon av Firefox starter

Hvis Firefox er installert i henhold til instruksjonene ovenfor, må det bli startet (i en Terminal, eller i et ikon på skrivebordet) ved hjelp av kommandoen: ~/firefox/firefox

Dersom du prøver å starte Firefox i en Terminal med kommandoen: firefox, vil den enten starte den pakkesystem-installerte versjonen av Firefox, eller så vil den fortelle deg at programmet ikke er installert.

// These fine people helped write this article:JCPlus, Thaka. You can help too - find out how.

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Volunteer for Mozilla Support