How do I restore my tabs from last time?

Ingen har bidratt til å oversette denne artikkelen ennå. Bli en av oss og få jobben gjort!

Want to visit the pages you had open the last time you used Firefox? Here are some easy ways to do it.

Restore the previous session from the default home page

If you had tabs and windows open when you closed Firefox, the default Firefox Start page will have a Restore Previous Session button on it. To get your tabs and windows back, just click it.
Session Restore - Home - Win Session Restore - Home - Mac Session Restore - Home - Lin Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin

Note: If you've set your home page to something other than the default Firefox home page, you can restore the default home page.

Restore the previous session from the history menu

Here's how to get your tabs and windows from a previous session back if you don't use the default Firefox home page:

  • At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to History and select Restore Previous Session.On the menu bar, click the History menu and select Restore Previous Session.At the top of the Firefox window, click the History menu and select Restore Previous Session. Restore Previous Session - Win2
  • Click on the menu button new fx menu on the right side of your toolbar. Select History to expand the drop-down list and choose Restore Previous Session.
    Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Restore the previous session every time you open Firefox

See Configuring session restore for instructions on setting Firefox to always show your windows and tabs from last time when you start it.Share this article: http://mzl.la/MCnd4M

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: AliceWyman, dmcritchie, cor-el, Verdi, scoobidiver, Swarnava, pepkaro, mattandeliz, jsavage. Du kan hjelpe også - les om hvordan.