Professionele tips over de Webmaker-lespakketten

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Zorg ervoor dat u Belangrijke tips voor het aanmaken van goede lespakketten op webmaker.org/teach hebt gelezen!

Dit artikel gaat in op de kern van de lespakketten om mentoren de theoretische modellen die deze ondersteunen te helpen begrijpen.

Massaal aanpasbaar

In wezen zijn de lespakketten basale, gemêleerde leerplannen. Ze zijn ontworpen om te worden omgebouwd en gedeeld. U kunt elke activiteit of pakket zodanig aanpassen dat ze exact aan uw behoeften voldoen, en deze vervolgens met anderen delen om uw bewerking te bewerken.

De pakketten gebruiken het idee van massamaatwerk. Als u niet zeker weet wat dit precies betekent: het is het verschil tussen het kopen van een nieuw paar schoenen en het kopen van een pakket dat u helpt uw nieuwe paar schoenen te maken.

Mozilla Webmaker heeft een gemeenschap van mentoren die medeontwerpers van deze materialen zijn. Alle gemeenschapsleden hebben rechtstreekse communicatie met de inhoudsmakers via onze diverse community calls en, daaruit voortvloeiend, hebben mentoren directe invloed op de inhoud zelf.

Onze hechte gemeenschap stelt ons allen in staat de structuur en inhoud te verfijnen, zowel gebaseerd op feedback van elkaar als van onze leerlingen. Onze lesstof is productgeoriënteerd, omdat we ons richten op het verbeteren van het “product”, samen met de mensen die het gebruiken. We verzamelen feedback via zowel informele als formele onderzoeken – u bent altijd welkom om uw feedback te geven.

Modulariteit is belangrijk

Hoewel elk pakket een voorgestelde volgorde en een ondersteunend educatief model kent, is alle eraan aanpasbaar. Dit is mogelijk omdat de pakketten modulair zijn. Mentoren kunnen de volgorde van activiteiten wijzigen, de ene activiteit voor een andere omwisselen, activiteiten toevoegen of verwijderen, en anderszins de modules herschikken om cursussen te ontwikkelen die passend zijn voor hun eigen doelpubliek.

Educatief model

Mozilla omarmt Connected Learning, constructivisme en andere progressieve soorten pedagogiek. Zoals vastgelegd in het concept van maken als leren moedigen de lespakketten hands-on-activiteiten en peer-to-peer-leren en -uitwisseling aan. Ook bevorderen ze webmaking als een leerstelling van open cultuur. Mozilla is ten zeerste toegewijd aan het herkennen van de vaardigheden, competenties en geletterdheid die nodig zijn voor het lezen, schrijven en deelnemen op het web, en onze lespakketten worden op één lijn geplaatst met de Web Literacy Standard.

Vanuit een didactisch oogpunt volgt elk door Mozilla gemaakt pakket een model van Introduceren, Uitleggen, Verkennen.

Introduceren

De inleidende activiteit is ontworpen om het ijs te breken, verbindingen tussen leerlingen te vormen, een onderwerp te introduceren en de creativiteit van mensen te porren. De activiteit positioneert dingen, waaronder de betrokkenheid en samenwerkende methoden die Mozilla gebruikt, en zou leerlingen moeten helpen begrijpen wat de onderwerpen van de sessie zijn.

Uitleggen

De verklarende activiteit is ontworpen om de stappen in een bepaald proces uiteen te zetten of gelegenheid voor leerlingen te bieden om met hulpmiddelen te spelen. Deze activiteit is ‘hands-on’ en leerlingen zullen iets maken. Deze creatie vindt echter zonder een streng doel plaats – leerlingen worden aangemoedigd om te maken wat ze willen, op de manier die ze willen. Voordat leerlingen nieuwe vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen dienen ze zich op hun gemak te voelen met de hulpmiddelen die ze gaan gebruiken en een basaal begrip te hebben van de vaardigheden die ze gaan verbeteren.

Verkennen

De derde activiteit is een verkennende activiteit die leerlingen in staat stelt om zich te verdiepen in de essentiële vragen van uw sessie. Op dit moment weten de leerlingen wat de onderliggende thema’s van de dag zijn, en weten ze hoe ze de hulpmiddelen kunnen gebruiken. De verkennende activiteit is een creatie met een specifiek doel en strenge(re) ontwerprichtlijnen. Deze praktische activiteiten moedigen probleemoplossing, samenwerking, creativiteit, kritisch denken en andere cognitieve en sociale vaardigheden aan. Leerlingen worden aangemoedigd om aan het maken van iets specifieks samen te werken.

Belangrijk om te onthouden is dat de lespakketten modulair zijn. U kunt ze uit elkaar trekken, ze ombouwen, verschillende activiteiten mengen. U bent welkom en wordt aangemoedigd om andere modellen te proberen. Bewerk de pakketten en deel daarna uw resultaten!

Componenten

Door Mozilla gemaakt lespakketten hebben een introductie die leerobjectieven en minstens drie activiteiten bevatten die zijn opgezet om het bovenstaande model te volgen.

Sommige pakketten hebben meer activiteiten die afhankelijk van de lengte van de sessie verdubbelen. Sommige pakketten hebben lezingen or andere soorten onafhankelijke activiteiten. De lespakketten kunnen ook cheatsheets, discussiehandleidingen, werkbladen, spoedcursussen, afdrukken of andere soorten educatieve bronnen bevatten.

We hebben geprobeerd dit alles zo eenvoudig mogelijk te houden door alles zo modulair mogelijk te maken. Als u iets specifieks zoekt, probeer dan de webmaker.org-zoekopdracht!

Feedback

Doe mee aan een community call, tweet via #teachtheweb of @mozteach, of vertel ons op een andere manier wat u denkt. We hebben een feedbackpagina op Webmaker.org opgezet om dit zo eenvoudig mogelijk te maken.

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.