Overstappen naar Thunderbird

Overstappen van Apple Mail naar Thunderbird

Thunderbird kan uw berichten en adresboek van OS X importeren, maar niet uw accountinstellingen. (Momenteel is het importeren van berichten en adressen alleen functioneel met Apple Mail 5.0 of lager.)

Berichten uit Apple Mail importeren

 1. Open het menu Extra in de menubalk en klik op Importeren. De importeerwizard wordt geopend.

  mac-toolsimport

 2. Selecteer E-mail en klik op Volgende.

  mac-importwizard

 3. Selecteer Apple Mail en klik op Volgende.

  mac-importmail

 4. Er verschijnt een opsomming van succesvol geïmporteerde mappen. Klik vervolgens op Voltooien om de importeerwizard te sluiten.

  mac-mailimportedsuccess

Uw geïmporteerde berichten verschijnen in de account Lokale mappen, in een map met de naam “Apple Mail Import”.
mac-whereimportedmail

Het OS X-adresboek importeren

Thunderbird kan uw adresboek van OS X lezen en in het adresboekvenster van Thunderbird weergeven! Open het menu Venster in de menubalk en klik op Adresboek. Uw OS X-adresboek verschijnt in het linkerpaneel.
mac-OSXaddressbook

Als u gegevens in het Thunderbird-adresboek wilt importeren, sleept u eenvoudig vermeldingen vanuit de Mac OS X-adresboekmap naar het Persoonlijk adresboek.

Noot: u kunt alle vermeldingen tegelijk selecteren door de command-toets ingedrukt te houden en op A te drukken.

Overstappen van Windows Mail of Windows Live Mail naar Thunderbird

Windows Mail is de standaard e-mailclient die zich in Windows Vista bevindt. Windows Live Mail is de e-mailclient die wordt meegeleverd met Windows Live Essentials. Beide clientprogramma’s slaan e-mailberichten op in het .eml-formaat. Als u berichten vanuit Windows Mail of Windows Live Mail naar Thunderbird wilt exporteren, moet u berichten vanuit de Windows-toepassing exporteren en daarna in Thunderbird importeren. Een soortgelijke methode is nodig voor het exporteren van contacten van Windows Mail of Windows Live Mail.

Ga in Windows Mail of Windows Live Mail naar Extra | Opties | Geavanceerd | Onderhoud | Archiefmap om de locatie van de e-mailbestanden te vinden.

Berichten uit Windows Mail importeren

Het importeren van Windows Mail (.eml-bestanden) in Thunderbird is mogelijk via de de add-on ImportExport Tools (van derden). Download en installeer deze add-on om berichten en contacten van Windows Mail over te brengen naar Thunderbird.

 1. Exporteer uw berichten vanuit Windows Mail in .eml-formaat.
 2. Ga in Thunderbird naar Extra | ImportExport | Alle berichten uit een map kopiëren | ook uit submappen.
 3. Blader naar de map van de .eml-bestanden. De standaardlocatie voor Windows Live mail is C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail (of \Windows Mail). Noot: om de map “AppData” te kunnen zien moet u eerst de mapopties wijzigen naar “Verborgen bestanden en mappen weergeven”.
 4. Klik op Openen. Uw gegevens zullen worden geïmporteerd.

Contacten van Windows Mail importeren

Om contacten uit Windows in Thunderbird te importeren moet u de contacten exporteren naar een tekstbestand (.csv-formaat) en het bestand importeren in Thunderbird. Zie het artikel Contacten importeren, exporteren of een andere indeling geven bij Microsoft.com voor instructies over het exporteren van contacten in Windows 7.

Nadat u het het benodigde bestand hebt aangemaakt kunt u uw contacten importeren via de onderstaande instructies voor het importeren van Outlook 2007-contacten. Kies echter in stap 3 Tekstbestand (LDIF, .tab, .csv, .txt) en klik op Volgende. Selecteer Kommagescheiden (of Alle bestanden) in het vervolgkeuzemenu in de rechteronderhoek van het venster Adresboekbestand selecteren, blader naar het .csv-bestand dat u zojuist hebt aangemaakt, selecteer dit en klik op Openen.

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag in het venster Adresboek importeren om de adresboekvelden aan de linkerkant te laten overeenkomen met de juiste gegevens aan de rechterkant, en haal de vinkjes weg bij items die u niet wilt importeren. Klik op OK wanneer u hiermee klaar bent. Uw contacten zouden nu geïmporteerd en gereed voor gebruik in Thunderbird moeten zijn.

Als u problemen hebt met het op de juiste wijze importeren van de velden (zoals wanneer in het venster Adresboek importeren alle te importeren recordgegevens in de eerste rij verschijnen), is dit waarschijnlijk het gevolg van een geëxporteerd .csv-bestand dat puntkomma’s in plaats van komma’s bevat, of andersom. Dit gebeurt meestal wanneer het lijst- of waardescheidingsteken in de Regionale instellingen van Windows niet overeenkomt met dat van de taal van Thunderbird, zoals wanneer u bijvoorbeeld een .csv-bestand hebt geëxporteerd in een Engelse Windows-versie en dit in een niet-Engelse versie van Thunderbird probeert te importeren. In dit geval dient u het lijstscheidingsteken in uw Regionale instellingen aan te passen alvorens het .csv-bestand te exporteren, of u kunt het reeds geëxporteerde .csv-bestand via een teksteditor bewerken en alle puntkomma’s vervangen door komma’s (of andersom), en de importeerstap opnieuw proberen.


Overstappen van Outlook 2007 naar Thunderbird

De volgende instructies beschrijven hoe u berichten en contacten uit Outlook 2007 kunt importeren.

Berichten uit Outlook 2007 importeren

Om berichten uit Outlook naar Thunderbird te importeren moet Outlook de standaard e-mailclient zijn.

1. Ga in Thunderbird naar Extra | Importeren….
2. Kies E-mail en klik op Volgende.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-2.png

3. Kies Outlook en klik op Volgende om het importproces te starten.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-1.png

4. De wizard Importeren zal de e-mailberichten verwerken en de resultaten weergeven. Klik op Voltooien.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-3.png

De e-mailberichten zullen worden opgeslagen in een map met de naam Outlook Import onder de map Lokale mappen.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280168514-828-4.png

Contacten/Adresboek van Outlook 2007 importeren

1. Ga naar Extra | Importeren….
2. Kies Adresboeken en klik op Volgende.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-1.png

3. Kies Outlook en klik op Volgende.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-2.png

4. Wacht tot het importeren is voltooid en klik op Voltooien.

1e78f7f724ed9295cabef9d653f02e6b-1280177119-49-3.png

PST-bestanden importeren

Thunderbird kan geen op zichzelf staand PST-bestand importeren. Het importeren van e-mail uit Outlook werkt door gebruik te maken van het Outlook-programma voor het aanleveren van de losse e-mailberichten, niet het onderliggende PST-bestand. Als u naar Thunderbird overstapt en geen exemplaar van Outlook meer kunt gebruiken, zal het nodig zijn om al uw bestaande PST-reservekopiebestanden naar Thunderbird te converteren zolang u nog toegang tot Outlook hebt op dezelfde computer als waarop Thunderbird zich bevindt.

Overstappen van Evolution naar Thunderbird

De volgende instructies beschrijven hoe u berichten en contacten uit Evolution kunt importeren.

Berichten uit Evolution importeren

Thunderbird en Evolution gebruiken hetzelfde formaat (genaamd mbox) voor het opslaan van uw e-mail, dus het is niet zo moeilijk om ze handmatig te importeren.

 1. Open Nautilus.
 2. Open ~/.local/share/evolution/mail/local, wat de map is waarin Evolution uw e-mail bewaart.
 3. Kopieer alle bestanden zonder extensie (zoals Inbox, Outbox,…) naar de locatie die Thunderbird gebruikt voor het opslaan van e-mail (zoiets als ~/.thunderbird/uk41lql0.default/Mail/Local Folders, waar u uk41lql0.default aan uw eigen installatie aanpast).
 4. Start Thunderbird en controleer of al uw e-mailberichten op de juiste wijze zijn geïmporteerd.

Contacten van Evolution importeren

 1. Open uw adresboek in Evolution, klik hierop met de rechtermuisknop en kies Opslaan als vcard… om het in het in vCard-bestandsformaat te exporteren.
 2. Importeer dit bestand in Thunderbird:
  1. In Thunderbird 3 en 3.1 dient u de extensie MoreFunctionForAddressBook te installeren om het vCard-bestand te kunnen importeren. Open zodra dit is gebeurd het venster Adresboek, klik met de rechtermuisknop op het gebied met de vermeldingen en selecteer vCard/vcf importeren. Selecteer het .vcf-bestand dat u zojuist hebt opgeslagen.
  2. Open in Thunderbird 5 of hoger het menu Extra | Importeren…, selecteer Adresboeken, daarna vCard-bestand ( *.vcf) en selecteer uw contactenbestand.


Overstappen van webgebaseerde e-mailtoepassingen naar Thunderbird

Als u een webgebaseerde toepassing van uw internetserviceprovider (ISP) gebruikt voor het benaderen van uw e-mail, dient u waarschijnlijk alleen uw accountgegevens te configureren om naar Thunderbird over te stappen. Zie Handmatige accountconfiguratie voor instructies. Zie ook ISP-configuratie-instellingen voor instructies voor bepaalde ISP’s.

Zodra uw account in Thunderbird is geconfigureerd, zouden al uw berichten te benaderen moeten zijn (zowel inkomend als verzonden). Uw adresboek(contacten), e-mailfilters en andere instellingen zullen echter niet automatisch naar Thunderbird worden overgezet.

Bij sommige webgebaseerde e-mailtoepassingen kunt u contacten in kommagescheiden of tekstformaten exporteren. Controleer de documentatie van uw ISP voor meer informatie. Om contacten in Thunderbird te importeren selecteert u Extra | Importeren… en volgt u de instructies op het scherm.


Zie ook

 

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.