Overstappen naar Thunderbird

Overstappen van Apple Mail naar Thunderbird

Thunderbird kan uw berichten en adresboek van OS X importeren, maar niet uw accountinstellingen. (Momenteel is het importeren van berichten en adressen alleen functioneel met Apple Mail 5.0 of lager.)

Berichten uit Apple Mail importeren

 1. Open het menu Extra in de menubalk en klik op Importeren. De importeerwizard wordt geopend.

  mac-toolsimport

 2. Selecteer E-mail en klik op Volgende.

  mac-importwizard

 3. Selecteer Apple Mail en klik op Volgende.

  mac-importmail

 4. Er verschijnt een opsomming van succesvol geïmporteerde mappen. Klik vervolgens op Voltooien om de importeerwizard te sluiten.

  mac-mailimportedsuccess

Uw geïmporteerde berichten verschijnen in de account Lokale mappen, in een map met de naam ‘Apple Mail Import’.
mac-whereimportedmail

Het OS X-adresboek importeren

Thunderbird kan uw adresboek van OS X lezen en in het adresboekvenster van Thunderbird weergeven! Open het menu Venster in de menubalk en klik op Adresboek. Uw OS X-adresboek verschijnt in het linkerpaneel.
mac-OSXaddressbook

Als u gegevens in het Thunderbird-adresboek wilt importeren, sleept u eenvoudig vermeldingen vanuit de Mac OS X-adresboekmap naar het Persoonlijk adresboek.

Noot: u kunt alle vermeldingen tegelijk selecteren door de command-toets ingedrukt te houden en op A te drukken.

Overstappen van Windows Mail of Windows Live Mail naar Thunderbird

Windows Mail is de standaard e-mailclient die zich in Windows Vista bevindt. Windows Live Mail is de e-mailclient die wordt meegeleverd met Windows Live Essentials. Beide clientprogramma’s slaan e-mailberichten op in de .eml-indeling. Als u berichten vanuit Windows Mail of Windows Live Mail naar Thunderbird wilt exporteren, moet u berichten vanuit de Windows-toepassing exporteren en daarna in Thunderbird importeren. Een soortgelijke methode is nodig voor het exporteren van contacten van Windows Mail of Windows Live Mail.

Ga in Windows Mail of Windows Live Mail naar Extra > Opties > Geavanceerd > Onderhoud > Archiefmap om de locatie van de e-mailbestanden te vinden.

Als u geen menu Extra ziet, probeer dan in plaats daarvan Bestand > Opties > Mail… > Geavanceerd > Onderhoud….

Berichten uit Windows Mail importeren

Het importeren van Windows Mail (.eml-bestanden) in Thunderbird is mogelijk via de de add-on ImportExportTools (van derden). Download en installeer deze add-on om berichten en contacten van Windows Mail over te brengen naar Thunderbird.

 1. Exporteer uw berichten vanuit Windows Mail in .eml-indeling.
 2. Maak in Thunderbird een map aan in ‘Lokale mappen’ om uw geïmporteerde mail in te plaatsen en selecteer deze.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Extra > ImportExportTools > Alle berichten uit een map importeren > ook uit submappen ervan.
 4. Blader naar de map van de .eml-bestanden. De standaardlocatie voor Windows Live mail is C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail (of \Windows Mail).
 5. Klik op Openen. Uw gegevens zullen worden geïmporteerd.
Noot: om de map ‘AppData’ te kunnen zien, moet u eerst de mapopties wijzigen naar ‘Verborgen bestanden en mappen weergeven’. Zie het Microsoft Support-artikel Verborgen bestanden weergeven voor meer informatie.

Contacten van Windows Mail importeren

Om contacten uit Windows in Thunderbird te importeren, moet u de contacten exporteren naar vCard-bestanden (.vcf-indeling) en de bestanden importeren in Thunderbird.

 1. Open de Contacten in Windows Live Mail en selecteer alle contacten die u wilt exporteren.
 2. Klik op Exporteren > Visitekaartje (.VCF).
 3. Selecteer een lege map om de kaartjes in op te slaan.

Installeer de add-on MoreFunctionsForAddressBook in Thunderbird volgens deze instructies.

 1. Klik op Adresboek.
 2. Klik op het adresboek waarin u de contacten wilt importeren.
 3. Klik op Extra > MoreFunctionsForAddressBook > Actions for Contacts > Import vCard / VCF.
 4. Blader naar de map waarnaar u de contacten hebt geëxporteerd.
 5. Selecteer alle contacten die u wilt importeren.
 6. Klik op Openen om alle geselecteerde contacten te importeren.

Als dit in uw geval niet werkt of niet wordt ondersteund, kunt u dit proberen:

Zie het artikel Contactpersonen exporteren uit Outlook bij Microsoft.com voor instructies over het exporteren van contacten in Windows.

Nadat u het het benodigde bestand hebt aangemaakt, kunt u uw contacten importeren via de onderstaande importeerwizard:

 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Importeren….
 2. Kies Adresboeken en klik op Volgende.
 3. Kies Tekstbestand (LDIF, .tab, .csv, .txt) en klik op Volgende.
 4. Kies Kommagescheiden (of Alle bestanden) in de vervolgkeuzelijst in de rechteronderhoek, blader naar het .csv-bestand dat u zojuist hebt aangemaakt, selecteer dit en klik op Openen.
 5. Wacht totdat het importeren is voltooid en klik op Voltooien.

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag in het venster Adresboek importeren om de adresboekvelden aan de linkerkant te laten overeenkomen met de juiste gegevens aan de rechterkant, en haal de vinkjes weg bij items die u niet wilt importeren. Klik op OK wanneer u hiermee klaar bent. Uw contacten zouden nu geïmporteerd en gereed voor gebruik in Thunderbird moeten zijn.

Als u problemen hebt met het op de juiste wijze importeren van de velden (zoals wanneer in het venster Adresboek importeren alle te importeren recordgegevens in de eerste rij verschijnen), is dit waarschijnlijk het gevolg van een geëxporteerd .csv-bestand dat puntkomma’s in plaats van komma’s bevat, of andersom. Dit gebeurt meestal wanneer het lijst- of waardescheidingsteken in de Regionale instellingen van Windows niet overeenkomt met dat van de taal van Thunderbird, zoals wanneer u bijvoorbeeld een .csv-bestand hebt geëxporteerd in een Engelse Windows-versie en dit in een niet-Engelse versie van Thunderbird probeert te importeren. In dit geval dient u het lijstscheidingsteken in uw Regionale instellingen aan te passen alvorens het .csv-bestand te exporteren, of u kunt het reeds geëxporteerde .csv-bestand via een teksteditor bewerken en alle puntkomma’s vervangen door komma’s (of andersom), en de importeerstap opnieuw proberen.

Importeren vanuit Outlook en Eudora

Het normale Thunderbird-importproces verlangt dat u Eudora of Outlook op uw computer hebt geïnstalleerd. Als u dit niet hebt geïnstalleerd, zijn er alternatieven, zoals hieronder wordt vermeld.

Om de importeerwizard van Thunderbird te gebruiken, moet u een oudere versie van Thunderbird gebruiken, omdat de wizard voor Outlook en Eudora in Thunderbird 38 en nieuwere versies is uitgeschakeld. Installeer versie 31.8, importeer uw gegevens, en upgrade daarna naar de nieuwste versie van Thunderbird via het ingebouwde updatemechanisme.

Voor Eudora: als u problemen hebt met gegevens of crashes ervaart, kunt u een oudere versie van Thunderbird proberen, en een hulpmiddel om de gegevens op te schonen. Een voorbeeld van een hulpmiddel voor het opruimen van gegevens voor Mac OS is Eudora Mailbox Cleaner.

Een alternatief voor de importeerwizard van Thunderbird is het zoeken van een hulpmiddel voor het omzetten van uw gegevens naar mbox-indeling (.mbx), en daarna de add-on ImportExportTools in Thunderbird gebruiken om de mbox-bestanden te importeren. Een van zulke mbox-conversiehulpmiddelen voor Eudora is Eudora Rescue.

Eudora is niet geïnstalleerd

Als Eudora niet is geïnstalleerd en u de de importeerwizard van Thunderbird wilt gebruiken, kunt u eenvoudig het register van Windows aanpassen om dit naar uw Eudora-bestanden te laten wijzen, en daarna de importeerwizard uitvoeren.

 • Maak een .reg-bestand aan met de naam eudora.reg dat de volgende regels bevat. Vervang H:\\SCRATCH\\Eudoradata door de locatie van uw Eudora-gegevens. (Let op de dubbele backslashes en de lege regel.)

=== Registerbestand, pas de bestandslocatie aan zoals vereist ===
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Qualcomm\Eudora\CommandLine]
"Current"="Anything H:\\SCRATCH\\Eudoradata Anything"
===

 • Voer op een Windows-oprachtprompt ‘regedit /s eudora.reg’ uit.
 • Gebruik de importeerwizard van Thunderbird.

Overstappen van Evolution naar Thunderbird

De volgende instructies beschrijven hoe u berichten en contacten uit Evolution kunt importeren.

Berichten uit Evolution importeren

Thunderbird en Evolution gebruiken dezelfde indeling (genaamd mbox) voor het opslaan van uw e-mail, dus het is niet zo moeilijk om ze handmatig te importeren.

 1. Open Nautilus.
 2. Open ~/.local/share/evolution/mail/local, wat de map is waarin Evolution uw e-mail bewaart.
 3. Kopieer alle bestanden zonder extensie (zoals Inbox, Outbox,…) naar de locatie die Thunderbird gebruikt voor het opslaan van e-mail (zoiets als ~/.thunderbird/uk41lql0.default/Mail/Local Folders, waar u uk41lql0.default aan uw eigen installatie aanpast).
 4. Start Thunderbird en controleer of al uw e-mailberichten op de juiste wijze zijn geïmporteerd.

Contacten van Evolution importeren

 1. Open uw adresboek in Evolution, klik hierop met de rechtermuisknop en kies Opslaan als vcard… om het in de vCard-bestandsindeling te exporteren.
 2. Open in Thunderbird het menu Extra > Importeren…, selecteer Adresboeken, daarna vCard-bestand (.vcf) en selecteer uw contactenbestand.

Overstappen van webgebaseerde e-mailtoepassingen naar Thunderbird

Als u een webgebaseerde toepassing van uw internetserviceprovider (ISP) gebruikt voor het benaderen van uw e-mail, dient u waarschijnlijk alleen uw accountgegevens te configureren om naar Thunderbird over te stappen. Zie Handmatige accountconfiguratie voor instructies.

Zodra uw account in Thunderbird is geconfigureerd, zouden al uw berichten te benaderen moeten zijn (zowel inkomend als verzonden). Uw adresboek(contacten), e-mailfilters en andere instellingen zullen echter niet automatisch naar Thunderbird worden overgezet.

Bij sommige webgebaseerde e-mailtoepassingen kunt u contacten in kommagescheiden of tekstindelingen exporteren. Controleer de documentatie van uw ISP voor meer informatie. Om contacten in Thunderbird te importeren, selecteert u Extra > Importeren… en volgt u de instructies op het scherm.

Zie ook

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info