Mappen comprimeren

Dit artikel legt uit hoe Thunderbird berichten op de harde schijf bewaart en waarom het nodig is om regelmatig mappen te comprimeren. Comprimeren is een gewoon onderhoudsproces (dat soms opschonen wordt genoemd) dat schijfruimte vrijmaakt zonder uw berichten te wijzigen of te verwijderen.

Hoe Thunderbird berichten opslaat

Thunderbird kent twee opslagmethodes voor mappen:

 • MBOX is de standaardopmaak, waarbij alle berichten in een map worden opgeslagen in één enkel bestand op de schijf. Hierbij is het comprimeerproces nuttig, en het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe en waarom.
 • Maildir is een nieuwere opslagmethode, waarin elk bericht in een map een apart bestand is. Bij Maildir hoeft u niet te comprimeren, dus dit artikel is niet van toepassing op Maildir-mappen.

Wat comprimeren niet doet

Comprimeren (opschonen) is een onderhoudsproces, dus het:

 • verwijdert geen berichten uit mappen
 • verwijdert geen berichten uit de prullenbak of mappen voor ongewenste post
 • comprimeert mappen niet door compressie-algoritmen zoals zip te gebruiken

U bent wellicht bezorgd dat de vraag om te comprimeren soms verschijnt vlak nadat u een bericht hebt verwijderd, of wanneer u Thunderbird heb gestart. Dit is verwacht gedrag en is geen reden tot zorg, omdat comprimeren uw berichten niet verwijdert.

Is het OK om te comprimeren?

Comprimeren (opschonen) is normaal onderhoud (om de redenen die hieronder staan beschreven), en kunt daarom gerust doorgaan met comprimeren.

De prompt Mappen comprimeren

De prompt Mappen comprimeren wordt getoond wanneer de comprimeerdrempel wordt bereikt.

TB91-compact-folders-prompt

U kunt op Nu comprimeren klikken om comprimeren toe te staan, of u kunt op Later herinneren klikken als het op dat moment even niet uitkomt (in Thunderbird 78 waren de respectievelijke knoppen Doorgaan en Annuleren). De prompt bevat ook een aanvinkveld: ☐ Mappen in de toekomst automatisch comprimeren. Als u wilt vermijden in de toekomst nog eens gevraagd te worden, kunt u deze optie aanvinken en op Nu comprimeren klikken (Doorgaan in Thunderbird 78) – automatisch comprimeren gebeurt dan op de achtergrond als dit nodig is. Als u niet gevraagd wilt worden, gebruik dan dit aanvinkveld.

Waarom is comprimeren nodig?

Mappen worden standaard opgeslagen in MBOX-opmaak, en deze moeten periodiek worden opgeschoond, omdat uw dagelijkse gebruik van Thunderbird te maken heeft met:

 • Toevoegen van berichten aan een map, zoals het ontvangen van nieuwe e-mail, waardoor het MBOX-bestand groter wordt.
 • Verwijderen van berichten, of filteren of verplaatsen naar een andere map, wat het MBOX-bestand *niet* direct kleiner maakt. De map wordt niet kleiner omdat, om prestatieredenen, een verwijderd bericht alleen logisch voor verwijdering wordt gemarkeerd. Het wordt een lacune die u niet meer kunt benaderen, en de lacunes, als stukjes vuil, worden uiteindelijk verwijderd (opgeschoond) als u comprimeert.
Noot: comprimeren is niet van toepassing op accounts die gebruik maken van de Maildir-opmaak. Anders dan MBOX slaat Maildir elk bericht op in een apart bestand, en als u een bericht verwijdert, wordt het berichtbestand verwijderd.

Wanneer vindt comprimeren plaats?

Comprimeren vindt plaats als:

 • U met uw rechtermuisknop op een map klikt en Comprimeren selecteert om een enkele map te comprimeren
 • U Bestand > Mappen comprimeren selecteert om alle mappen in een account te comprimeren
 • De hoeveelheid schijfruimte die wordt vrijgemaakt door de lacunes te verwijderen de drempel voor automatisch comprimeren overschrijdt (de configuratie wordt hieronder beschreven). Omdat het verwijderen van mappen deze lacunes veroorzaakt, is het gebruikelijk dat u de prompt Mappen comprimeren ziet vlak nadat u een bericht hebt verwijderd.

Hoe kan ik comprimeren configureren?

> VoorkeurenVoorkeuren (voorheen Opties) > Netwerk & Schijfruimte > Schijfruimte

In de voorkeuren kunt u:

 • Automatisch comprimeren uitschakelen (niet aanbevolen, omdat uw mappen dan niet regelmatig van verwijderde berichten worden ontdaan)
 • De drempel voor comprimeren wijzigen – een hogere waarde resulteert in minder vaak comprimeren (als u bijvoorbeeld met grote berichten of een groot aantal berichten te maken hebt, dan wilt u mogelijk een hogere drempel aanhouden)
 • Kiezen of u een prompt wilt zien of de voorkeur geeft aan automatisch comprimeren zonder prompts (nieuw in Thunderbird 91). Noot: het aanvinkveld in de voorkeuren en het overeenkomstige aanvinkveld in de prompt hebben tegengestelde waarden, omdat ze anders verwoord zijn.

TB91-compact-folders-preferences-vs-prompt


Hoe werkt comprimeren?

Thunderbird opent het MBOX-bestand op de schijf (bijvoorbeeld de Inbox) en gebaseerd op de regels voor de MBOX-mailopmaak wordt het bestand bericht voor bericht gelezen:

 • Als het bericht nog actueel is, wordt het naar een nieuw tijdelijk MBOX-bestand met de naam Nstmp gekopieerd.
 • Als het bericht als verwijderd of verplaatst is gemarkeerd, wordt het bericht overgeslagen niet naar het tijdelijke MBOX-bestand verplaatst.

Dit wordt herhaald totdat het einde van het bestand is bereikt. Dan wordt het oorspronkelijke opslagbestand verwijderd, het nieuwe vervangt het en er wordt een nieuwe index voor dit berichtenbestand aangemaakt (bijvoorbeeld met de naam Inbox.msf). Het eindresultaat is dat de lacunes (het vuil) is verdwenen.

Tijdens comprimeren wordt de voortgang weergegeven in de statusbalk:

Compacting folder message

Mogelijke complicaties

De meeste gebruikers zullen geen complicaties tijdens of achter het comprimeringsproces ervaren. Maar omdat comprimeren een significante IO-activiteit vergt, kunnen sommige gebruikers problemen met mappen of traagheid ervaren, vooral als antivirussoftware ook uw profielmap van Thunderbird monitort. Lees voor meer informatie Compacting folders - Potenial complications.

Zie ook

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info