Wat te doen als u geen bestanden kunt downloaden of opslaan | Probleemoplossing

Wat te doen als u geen bestanden kunt downloaden of opslaan

Dit artikel beschrijft welke stappen u kunt nemen als u geen bestanden kunt downloaden of opslaan via Firefox.

Noot: De functie Firefox vernieuwenFirefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand van na de installatie, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u een langdurig proces voor probleemoplossing begint.

Het paneel Downloads controleren op geblokkeerde downloads

Firefox bevat een functie voor downloadbescherming die u tegen kwaadwillende of mogelijk schadelijke bestandsdownloads beschermt. Als Firefox een onveilige download heeft geblokkeerd, ziet u een waarschuwingsbericht over het bestand in het paneel Downloads, naast opties voor het verwerken van de wachtende download. U kunt het paneel Downloads openen om voltooide en wachtende downloads te bekijken door op de knop Downloads te klikken (het pijltje omlaag op uw werkbalk). Zie de artikelen Gedownloade bestanden vinden en beheren in Firefox en Hoe werkt ingebouwde bescherming tegen phishing en malware? voor meer informatie.

De downloadgeschiedenis wissen

Het wissen van de downloadgeschiedenis kan bepaalde problemen met het downloaden van bestanden oplossen:

 1. Klik op de knop Downloads fx20 download icon download icon 57 en klik daarna op Alle downloads tonen. Het venster Downloads zal worden geopend.
 2. Klik in het venster Downloads op Downloads wissen.
 3. Sluit het venster Downloads.

Een andere downloadmap kiezen

Firefox kan bestanden mogelijk niet downloaden als er een probleem is met de map waarin de bestanden worden opgeslagen:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Ga naar de sectie DownloadsZoek de sectie Downloads onder Bestanden en Toepassingen.
 4. Klik naast de vermelding Bestanden opslaan in op de knop Bladeren… Kiezen….
 5. Kies een andere downloadmap voor het opslaan van bestanden.
 6. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

De downloadmap herinitialiseren

Als u de bovenstaande suggesties hebt geprobeerd, kunt u de standaardinstelling voor de Firefox-downloadmap als volgt terugzetten:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Voer in het veld Zoeken het volgende in: browser.download.
 3. Als een of meer van de volgende instellingen de status gebruikeraangepast hebben, moet u deze waarden herinitialiseren. Om een waarde te herinitialiseren, klikt u met de rechtermuisknophoudt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op de instelling en selecteert u Herinitialiseren vanuit het contextmenu:
  • browser.download.dir
  • browser.download.downloadDir
  • browser.download.folderList
  • browser.download.lastDir
  • browser.download.useDownloadDir
 4. Indien gewenst kunt u de downloadmap van uw voorkeur opnieuw instellen via uw Firefox-instellingen.

Een geldige downloadmap kiezen in Safari-voorkeuren

Als u de foutmelding <bestandsnaam> kon niet worden opgeslagen omdat er een onbekende fout is opgetreden. ontvangt, kan uw probleem worden veroorzaakt door een wisselwerking tussen de Safari-browser en uw besturingssysteem.

Open om dit probleem op te lossen de voorkeuren van Safari en wijzig de instelling Gedownloade bestanden opslaan naar: naar een geldige map (zoals uw bureaublad). Start Firefox vervolgens opnieuw.

Beschadigd .plist-bestand verwijderen

Als u de foutmelding <bestandsnaam> kon niet worden opgeslagen omdat u de inhoud van die map niet kunt wijzigen. Wijzig de mapeigenschappen en probeer het opnieuw, of probeer op te slaan op een andere locatie. ontvangt, kan uw probleem worden veroorzaakt door beschadigde plist-bestanden.

Ga om dit probleem op te lossen naar uw thuismap en verwijder dit voorkeurenbestand:

 • ~/Library/Preferences/com.apple.internetconfig.plist

Instellingen voor bestandstypen wijzigen

Als het downloaden van bepaalde bestanden niet lukt, controleer dan of Firefox niet zo is ingesteld dat met deze bestandstypen anders wordt omgegaan dan andere. Zie Wijzigen wat Firefox doet bij het klikken op of het downloaden van een bestand voor instructies over het bekijken en wijzigen van hoe met verschillende bestandstypen wordt omgegaan.

Downloadacties voor alle bestandstypen herinitialiseren

U kunt de downloadacties voor alle bestandstypen als volgt naar de standaardwaarden terugzetten:

 1. Open uw profielmap:

  Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Help en selecteer Probleemoplossingsinformatie.Kies Probleemoplossingsinformatie vanuit het menu Help. Het tabblad Probleemoplossingsinformatie wordt geopend.

  • Klik onder de sectie Toepassingsbasics op Map openenTonen in FinderMap openen. Er wordt een venster geopend dat uw profielmap bevat.Uw profielmap wordt geopend.
  Noot: als u Firefox niet kunt openen of gebruiken, volg dan de instructies in Uw profiel vinden zonder Firefox te openen.

 2. Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 3. Verwijder of hernoem het bestand mimeTypes.rdf (hernoem het bijvoorbeeld naar mimeTypes.rdf.old)handlers.json (hernoem het bijvoorbeeld naar handlers.json.old).
 4. Herstart Firefox.

Plug-ins voor downloadbeheer van derden verwijderen

De ondersteuning voor alle NPAPI-plug-ins behalve Flash is stopgezet in Firefox-versie 52, dat in maart 2017 werd vrijgegeven. Zie dit compatibiliteitsdocument en dit artikel voor details.

Vanaf Firefox-versie 52 is de ondersteuning voor alle NPAPI-plug-ins behalve Adobe Flash stopgezet. Zie dit compatibiliteitsdocument en dit artikel voor details.

In Windows kunnen plug-ins voor downloadbeheer van derden de werking van downloads in Firefox verstoren. Onder plug-inbestanden voor downloadbeheer die aan de plug-inmap van Firefox worden toegevoegd vallen de volgende, genoemd bij de naam van het downloadbeheerprogramma en de bestandsnaam van de verbonden plug-in:

 • GetRight: NPGetRt.dll
 • WinGet: NPWinGet.dll
 • Download Accelerator Plus: npdap.dll
 • FreshDownload: npfd.dll
 • Net Transport: NPNXCatcher.dll, NPNXCatcher(Audio).dll en NPNXCatcher(Video).dll

Zie Problemen met plug-ins zoals Flash of Java oplossen om bekende problemen met Firefox te verhelpen voor instructies over het uitschakelen of verwijderen van plug-ins.

Internetbeveiligingssoftware configureren

Internetbeveiligingssoftware, waaronder firewalls, antivirus- en antispywareprogramma’s en andere kunnen bepaalde bestandsdownloads blokkeren. Controleer de instellingen in uw beveiligingssoftware om te zien of er een instelling is die downloads mogelijk blokkeert.

Om vast te stellen of internetbeveiligingssoftware problemen veroorzaakt, kunt u proberen deze tijdelijk uit te schakelen, zodat u kunt zien of downloaden lukt, en de software vervolgens weer inschakelen.

Downloads die zijn geblokkeerd door het beleid voor beveiligingszones inschakelen

Het downloaden van een uitvoerbaar bestand (bv. een .exe- of .msi-bestand) kan mislukken, waarbij het venster Downloads Geannuleerd onder de bestandsnaam toont.

Dit gebeurt omdat Firefox zich aan uw Windows-beveiligingsinstellingen voor het downloaden van toepassingen en andere potentieel onveilige bestanden van het internet houdt. Gebruik de hieronder gegeven oplossing om dit probleem te verhelpen.

Internetbeveiligingsinstellingen van het systeem herinitialiseren

U kunt de internetbeveiligingsinstellingen van uw systeem in Internet Explorer herinitialiseren. Zie De instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen bij Microsoft Support voor instructies.

Overige oplossingen

Mogelijk kunt u uw downloadprobleem analyseren door de stappen in het artikel Problemen met Firefox analyseren en verhelpen te volgen.
Gebaseerd op informatie van Unable to save or download files (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2017-10-31

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox