Java-gerelateerde kwesties

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Dit artikel beschrijft enkele specifieke aan Java gerelateerde kwesties en kan helpen deze op te lossen. Zie De Java-plug-in gebruiken om interactieve inhoud op websites weer te geven voor algemene informatie over het installeren, inschakelen en bijwerken van Java.


Java werkt niet in Firefox

Vanaf Firefox 3.6 hebt u de nieuwe Java-plug-in nodig die wordt meegeleverd met Java 6 Update 10 en hoger. Als u een oudere versie van Java gebruikt, dient u uw java-plug-in bij te werken. Voor meer informatie over deze wijziging, zie Waarom heb ik Java 6 Update 10 en hoger nodig voor Firefox 3.6 en hogere versies?.

Java-applet veroorzaakt omgekeerd of ongeordend typen in tekstvelden

Soms kan het uitvoeren van een Java-applet tijdens een browsersessie ervoor zorgen dat de cursor zich tijdens het typen in een tekstveld vreemd gaat gedragen, zodat uw tekst achterstevoren of door elkaar zal worden weergegeven. Daarnaast kunt u mogelijk geen tekst naar het klembord kopiëren. Als u deze problemen ervaart, sluit Firefox dan volledig af (of herstart de computer) en open Firefox vervolgens opnieuw.

Java in Windows Vista

Oudere versies van de Java Runtime Environment kunnen Firefox laten hangen. Download de meest recente versie van de Java Runtime Environment (JRE) vanaf Java.com en installeer het handmatig om de kwestie te verhelpen.

Geheugengebruik

Alle versies van Java kunnen grote hoeveelheden geheugen gebruiken, en JRE 5-versies kunnen substantieel meer geheugen gebruiken dan JRE 6. Als u zich zorgen maakt over hoog geheugengebruik, werk Java dan bij naar de meest recente versie.


Java-applet zorgt ervoor dat het Firefox-proces in het geheugen blijft

Wanneer u Firefox sluit na het uitvoeren van een Java-applet, kan Firefox in het geheugen achterblijven. Wanneer Firefox wordt herstart, kan een dialoogvenster Firefox sluiten verschijnen, vergezeld van de volgende melding:

Firefox is al actief, maar reageert niet. Om een nieuw venster te openen moet u eerst het bestaande Firefox-proces afsluiten, of uw systeem herstarten.

Probeer het volgende om deze kwestie te verhelpen:

  1. Laat de Java-applet volledig laden alvorens Firefox te sluiten.
  2. Sluit de pagina waarop de Java-applet werd geladen alvorens Firefox te sluiten. Klik bijvoorbeeld op de knop Terug of bezoek een andere webpagina voordat u Firefox afsluit.
  3. Werk Java bij naar de meest recente versie.

Melding over ontbrekende plug-in terwijl Java is geïnstalleerd

Nadat u met succes Java op uw Windows-computer hebt geïnstalleerd, kunt u een melding over een ontbrekende plug-in of een symbool dat eruit ziet als een puzzelstukje zien op pagina’s die Java-applets bevatten. De kwestie is dat u mogelijk een registerwaarde mist die Firefox normaal gesproken installeert.

De oplossing is het opnieuw installeren van de meest recente versie van Firefox, die ook het Windows-register bijwerkt. Zie Firefox downloaden en installeren in Windows voor meer informatie.

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.