Asas pelayaran

Cari dan navigasi secara mudah dengan ciri penting berikut

Asas melayari Internet

Kandungan artikel ini menjelaskan ciri asas Firefox - tandabuku, tab, carian, add-ons dan banyak lagi. Juga pautan kepada banyak artikel untuk diteroka.

Menetapkan Halaman Utama

Muatkan halaman kegemaran anda dengan hanya satu klik. Kami akan tunjukkan cara menetapkan halaman utama atau memulihkan halaman piawai.

Firefox Screenshots

Screenshots ialah satu ciri dalam Firefox yang membolehkan anda menyimpan sebahagian atau keseluruhan imej halaman web.

Dalam Bahasa Inggeris

Illustration of hands

Sukarelawan

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More