Nuostatų langas - Programų nuostatos

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Programos“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus: „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.


Programų nuostatos leidžia parinkti, kaip „Firefox“ turėtų valdyti įvairius failų tipus (pvz., PDF dokumentus, garso įrašus). Galima kiekvienam failų tipui parinkti, kurį veiksmą naršyklė turi atlikti, spragtelėjus saitą, rodantį į to tipo failą: atverti kompiuteryje esančia programa, parodyti naršyklėje naudojant atitinkamą papildinį ar įrašyti į diską.


Programų nuostatų kortelėje galima kiekvienam failų tipui parinkti, kurį veiksmą naršyklė turi atlikti, spragtelėjus saitą, rodantį į to tipo failą.

Visiems failų tipams atverti galima parinkti kompiuteryje esančią programą arba įrašyti į diską neatveriant. Kai kuriems failų tipams galima nurodyti žiniatinklio programą, pvz., RSS kanalo adresą arba papildinį. Jei norite pakeisti veiksmą, sąraše pažymėkite failų tipo pavadinimą ir iš atsiradusio išskleidžiamojo meniu parinkite veiksmą.

 • Parinkti kitą programą
  Programa parenkama iš sąrašo pažymėjus reikiamą programą. Jei sąraše tokios programos nėra, galima parinkti kitą šio tipo failus atveriančią programą spragtelėjus Parinkti kitą programą… ir nurodžius jos vietą.
 • Naudoti priemonę arba papildinį
  Galima parinkti priemonę arba papildinį(jei tai įmanoma), kuris valdytų pažymėto tipo failus.
 • Įrašyti į diską:
  Pažymėjus, Jei pažymėta aukščiau aprašyta nuostata Visus atsiunčiamus failus įrašyti į:, tai jie automatiškai bus įrašomi į nurodytą aplanką.
 • Įrašyti failą
  Pažymėjus šią nuostatą, šio tipo failai bus įrašomi į diską. Jei kortelėje Pagrindinės pažymėta nuostatanuostata Atsiunčiamus failus įrašyti į, visi failai bus automatiškai įrašomi į diską. Bet jei bandoma įrašyti failą, kurio tipui yra parinktas kitas veiksmas, programa paklaus ką daryti.

Pastaba: Kai failų tipą galima valdyti papildiniu, bet yra parinkta kita programa, failą atveriant tiesiogiai, jis bus atveriamas su nurodyta programa. Jeigu failas yra įterptas į tinklalapį, jis bus atveriamas naudojant papildinį.
[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More