ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

userChrome.css is not being applied

 • 2 პასუხი
 • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 1 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code:

/* Show Tab Close buttons only when hovered */

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;

}


This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css'

What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code: /* Show Tab Close buttons only when hovered */ #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: collapse !important; opacity: 0 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: visible !important; opacity: 1 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important;; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { display: -moz-box !important; } This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css' What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

გადაწყვეტა შერჩეულია

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 /* only use one of these */
 display: -moz-box !important; /*xx-112*/
 display: inline-flex !important; /*113+*/
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

პასუხის ნახვა სრულად 👍 2

ყველა პასუხი (2)

People are still welcome to try and get help with userChrome.css edits here as there are some people familiar with such here.

შერჩეული გადაწყვეტა

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 /* only use one of these */
 display: -moz-box !important; /*xx-112*/
 display: inline-flex !important; /*113+*/
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: cor-el