ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Amazon

  • 10 პასუხი
  • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 132 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა gmb44

My Firefox no longer supports Amazon. I must now go to Google Chrome in order to buy products on Amazon Prime. Can this be fixed?

My Firefox no longer supports Amazon. I must now go to Google Chrome in order to buy products on Amazon Prime. Can this be fixed?

გადაწყვეტა შერჩეულია

Last night I ended up doing a Firefox Refresh, that solved my problem. Amazon now displays correctly. Not really sure if it was Firefox or one of my extensions. But either way, all is well now. Thank you for your interest in helping me.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (10)

Hello! What happens when you go to Amazon's website? What error messages appear?

You could try disabling Enhanced Tracking Protection: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop

Clearing browser cache and site cookies could also help: How to clear the Firefox cache Clear cookies and site data in Firefox

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

Also, check out -elison-'s advice.

I updated my Firefox on 05-05-2022 to the latest version, after that Amazon's website no longer displays correctly. The formatting is all wrong, text font is wrong and it looks like the top drop down menus are always dropped down. Trying to click on any link does nothing. Switching to Chrome, everything is back to normal viewing.

Also, I tried Elison's advise, didn't resolve the issue. I also tried Troubleshooting Mode, no resolution there either.

I tried out Amazon.com and saw no problems.

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Note: If you have problems when uploading the image to this forum, you can use imgur. com or a similar image host if the image appears to hang on upload, then add a link to the image. However, this may delay a response if the external link needs review by a moderator.

Thank you!

[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address box. Under fonts and colors, press the Advanced button. Scroll to the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

  • We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that

you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

  • If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

შერჩეული გადაწყვეტა

Last night I ended up doing a Firefox Refresh, that solved my problem. Amazon now displays correctly. Not really sure if it was Firefox or one of my extensions. But either way, all is well now. Thank you for your interest in helping me.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Recently, a week or so I have been unable to use my Amazon account because of formatting problems. I am attaching a screenshot of the way that the site is presented. I can not maintain or use my Amazon account the way things are now. I have never had a problem in the past before the last several days.