ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Why is primary email required for second Windows user account who has their own Firefox logon?

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 13 ნახვა

My wife has a Windows 10 laptop where she is the primary user and has her own Firefox account for her primary Windows logon. When I set a second Windows user account for myself on this machine and try to use my own Firefox account logon, I'm prompted for my wife's credentials. How can logon to my user account in Windows and then logon to Firefox using my own Firefox account logon to sync my browser with my account settings on this machine?