ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Session issue with website

  • 5 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 18 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Dinushi Dhananjani

My website is having problem with session and cookies, they are failing and users are keep on getting logout and they tries to login again and again. Sometime it works fine, what could be the issue? I tried all the different settings/help on this forum but still facing the same issue.

My website is having problem with session and cookies, they are failing and users are keep on getting logout and they tries to login again and again. Sometime it works fine, what could be the issue? I tried all the different settings/help on this forum but still facing the same issue.

ყველა პასუხი (5)

If this were just a few users, it might be something on their system. But you indicated many users are having issues.

Please post your website's address so we can check it out.

Here is the website URL: https://coinmastergen.com/

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Joe G. Kelly

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?

Are you seeing any kind of pattern?

Has the website been tested for malware?

Website is clean, there is no malware, I will try to find the pattern and get back to you.

Thank you again for taking time.

Disable the anti-tampering protection on the individual page or globally in the pages element of the web.config file using the enableViewStateMac attribute with a false value. I mention this purely for the sake of completeness - you should never do this on a production website.

   Manually generate a machine key and share that same value across each application (you could use the same key for all your applications, but it is sensible to use one key per application to maximise security), on each of your servers. To do this you need to generate keys (do not use any you may see in demos on the internet, this defeats the purpose of the unique machine key), this can be done programatically or in IIS manager (see http://www.codeproject.com/Articles/221889/How-to-Generate-Machine-Key-in-IIS7). Use the same machine key when deploying the website to all of your servers.