Choose display languages for multilingual web pages

Ọnwebeghị onye nyere aka tụgharịa asụsụ edemede a. Ọ bụrụ na ị marala otu ịtụgharị asụsụ maka SUMO si arụ ọrụ, bido ịtụgharị asụsụ ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta otu esi atụgharị edemede maka SUMO, biko bido ebe a.

Some web pages are offered in multiple languages. Firefox will choose a language based on your preferred languages list. If a page is not available in your top language, Firefox checks to see if it's available in the next language on your preferred list.

To change the language for Firefox's menus, notifications and interfaces, see Use Firefox in another language.

View language list

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. In the General panel, scroll down to Language under Language and appearance.
  3. Click the Choose button next to Choose your preferred language for displaying pages to see your list of languages.

Add, remove and reorder languages

Add a language

  1. From the language list above, choose a language in the Select a language to add menu.
  2. Click the Add button.

Remove a language

  1. Select the language you want to remove in the list of active languages.
  2. Click the Remove button.

Reorder languages

  1. From the language list, select the language you want to move.
  2. Click the Move Up and Move Down buttons to set languages to your preferred order.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Joni. You can help too - find out how.

Edemede a abara uru? Biko chere...

Wepụta onwe gị maka Nkwado Mozilla