חסימת חלונות קופצים

מסמך זה מסביר את כל האפשרויותהעדפות הקיימות ב-Mozilla Firefox

לשליטה בחלונות קופצים.


מה הם חלונות קופצים?

חלונות קופצים, או "פופ-אפס", הם חלונות המופיעים אוטומטית וללא רשותך. גודלם משתנה, אך לרוב אינם מכסים את כל המסך. חלק מהחלונות הקופצים נפתחים מעל חלון Firefox הנוכחי, בעוד אחרים מופיעים מתחת ל־Firefox ("פופ-אנדר").


Firefox מאפשר לך לשלוט גם בחלונות קופצים וגם בחלונות "פופ-אנדר" בעזרת סרגל התוכן אשר באפשרויותהעדפות. חסימת חלונות קופצים מופעלת כברירת מחדל, לכן אינך צריך לדאוג ולהפעילה כדי למנוע מחלונות קופצים להופיע ב Firefox.


בעת חסימת חלון קופץ, Firefox מציג סרגל מידע, וכן את הצלמית בסרגל המצב. לחיצה על כפתור האפשרויותהעדפות בסרגל המידע או על הצלמית תגרום להופעת תפריט עם האפשרויות הבאות לבחירה:


 • אפשר/חסום חלונות קופצים עבור האתר
 • ערוך [#popup_blocker_preferences אפשרויותהעדפות חסימת חלונות קופצים]
 • אל תראה הודעה זו בעת חסימת חלונות קופצים
 • (הצג חלון קופץ)

חסימת חלונות קופצים עשויה להפריע לאתרים מסויימים: אתרים מסויימים, ובכלל זה אתרי בנקים מסויימים, משתמשים בחלונות קופצים לתכונות חשובות. חסימת כל החלונות הקופצים אינה מאפשרת תכונות כאלה. כדי להרשות לאתרים מסויימים להשתמש בחלונות קופצים, תוך חסימת כל השאר, ניתן להוסיף אתרים מסויימים לרשימת האתרים המורשים.


חסימת חלונות קופצים לא תמיד פועלת: למרות ש־Firefox חוסם את מרבית החלונות הקופצים, אתרים מסויימים, אפילו אם הם חסומים, עשויים להשתמש בשיטות אחרות כדי להציג חלונות קופצים.


אפשרויותהעדפות חוסם החלונות הקופצים

האפשרויותהעדפות של חוסם החלונות הקופצים ממוקמות בסרגל התוכן שבכלים ואפשרויותערוך אפשרויותFirefox והעדפות.


משם, תוכל לעשות את הדברים הבאים:


 • חסום חלונות קופצים : בטל אפשרותהעדפה זו אם ברצונך לבטל את חוסם החלונות הקופצים לגמרי.
 • דו-שיח אתרים מורשים: זוהי רשימת אתרים שאתה רוצה לאפשר להם להציג חלונות קופצים. הדו-שיח כולל את האפשרויות הבאות:
  • הרשה: לחץ על הכפתור הזה כדי להוסיף אתר אינטרנט לרשימת האתרים המורשים.
  • הסר אתר: לחץ על הכפתור הזה כדי להסיר אתר אינטרנט מרשימת האתרים המורשים.
  • הסר את כל האתרים: לחץ על הכפתור הזה כדי להסיר את כל אתרי האינטרנט אשר ברשימת האתרים המורשים.

שים לב: חסימת חלונות קופצים עשויה שלא לפעול תמיד ועשויה להפריע באתרים מסויימים. למידע נוסף אודות חסימת חלונות קופצים, ראה [#what_are_popups מהם חלונות קופצים].

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

מידע נוסף