Remove a search engine in Firefox Focus for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

Firefox Focus comes with built-in search engines and you can even add additional ones. You can also clean up your list by removing unwanted search engines:

 1. Tap the menu button at the top right corner
  focus menu android
 2. Tap Settings.
 3. Tap the option under Search.
 4. Tap the menu button at the top right.
  search engine menu
 5. Tap Remove.
 6. Put a check mark next to each search engine you want to remove.
 7. Tap the trash icon focus delete search engine at the top right.
 8. Tap the back arrow to save your changes and return to the previous screen.
// These fine people helped write this article:Michele Rodaro, Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla