Add web page shortcuts to your Home screen

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

Access your favorite pages easily by adding them to your Home screen on your Android phone. Firefox Focus makes it easy:

  1. Go to the page you want to add to your Home screen.
  2. Tap the menu button at the top right corner.
    focus menu android
  3. Tap Add to Home screen.
  4. In the prompt that pops up, give your shortcut a name, then tap Add.
  5. On your Home screen, drag the shortcut to your preferred spot.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla