Geluid dempen in Firefox-tabbladen

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

In Firefox kunt u tabbladen die geluid maken herkennen en via één klik dempen. Zet tabbladen snel op stil zonder uw andere tabbladen of vensters te beïnvloeden.

Tabbladen dempen of dempen opheffen

Als het afspelen van geluid begint tijdens het browsen, laat Firefox weten waar het vandaan komt door een luidsprekerknop weer te geven op het tabblad waar het geluid vandaan komt. Klik op de luidspreker om het geluid alleen voor dat tabblad uit of aan te zetten.

mute tab 57

Tip: u kunt ook meerdere tabbladen dempen door ze te selecteren (Command-klikkenCtrl-klikken), daarna op een van deze tabbladen te klikken terwijl u de Control-toets ingedrukt houdtmet de rechtermuisknop op een van deze tabbladen te klikken, en Tabbladen dempen te selecteren.

Sneltoets: om een tabblad te dempen of dit op te heffen zonder muis, kunt u ook op Ctrl + Mcontrol + M drukken terwijl u zich op het tabblad bevindt.
// Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen:Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Wurd frijwilliger by Mozilla Support