Firefox uw standaardbrowser maken

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

Als u meer dan één webbrowser hebt geïnstalleerd, worden de koppelingen waarop u klikt in uw standaardbrowser geopend. Dit artikel toont hoe u van Firefox uw standaardbrowser kunt maken.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Klik in het paneel Algemeen op Standaard maken….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Klik in het paneel Algemeen op Standaard maken….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. Het venster Standaardprogramma’s instellen wordt geopend.
 4. Selecteer in dit venster Firefox in de lijst van programma’s aan de linkerkant en klik op Dit programma als standaard instellen. Klik daarna op OK om het venster te sluiten.
  Default - Win8 pt 2
 5. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Klik in het paneel Algemeen op Standaard maken….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. De app Windows-instellingen met het scherm Standaard-apps kiezen wordt geopend.
 4. Scroll omlaag en klik op de vermelding onder Webbrowser.
  default apps win10
 5. Klik in het dialoogvenster met een lijst van beschikbare browsers dat wordt geopend op Firefox.
  firefox default 10
 6. Firefox is nu vermeld als uw standaardbrowser. Sluit het venster Instellingen om uw wijzigingen op te slaan.

De app Instellingen in Windows 10 gebruiken om uw standaardbrowser te wijzigen

Als alternatief kunt u de app Instellingen vanuit het menu Start van Windows 10 gebruiken om Firefox als de standaardbrowser in te stellen:

 1. Ga naar het menu Start van Windows klik op het pictogram Instellingen.
 2. Klik op Apps en kies daarna Standaard-apps in het linkerpaneel.
 3. Scroll omlaag en klik op de vermelding onder Webbrowser.
  default apps win10
 4. Klik in het dialoogvenster met een lijst van beschikbare browsers dat wordt geopend op Firefox.
  firefox default 10
 5. Firefox is nu vermeld als uw standaardbrowser. Sluit het venster Instellingen om uw wijzigingen op te slaan.
Noot: voor het wijzigen van uw standaardbrowser naar een andere browser, zie de ondersteuningsdocumentatie voor die andere browser.Gebaseerd op informatie van Default browser (mozillaZine KB)

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint...

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo