Tietoja sivusta -ikkuna - katso avoimen sivun teknisiä tietoja

(Ohjattu sivulta Page Info window)

Tietoja sivusta -ikkuna kertoo teknisiä yksityiskohtia avoimesta sivusta. Voit avata ikkunan seuraavasti:

YouTube - Gray globe - Win YouTube - Gray globe - Lin

Yleiset

Page Info - Win1

Sivun otsikko

 • Osoite: Tarkasteltavan sivun osoite (URL).
 • Tyyppi: Tarkasteltavan sivun sisältötyyppi (ns. MIME-tyyppi). Sisältötyyppi saadaan verkkopalvelimelta.
 • Mallinnustila: Näyttää, onko sivun koodi standardien mukaista (Standarditila), vai joutuuko Firefox näyttämään sivuston tavalla, joka ei ole standardien mukaista (Yhteensopivuustila).
 • Merkistökoodaus: Näyttää sivun merkistökoodauksen. Merkistökoodauksen voi vaihtaa Web-työkalut -Näytä-valikosta.
 • Koko: Tarkasteltavan sivun koko kilotavuissa (ja tavuissa).
 • Muokattu: Tarkasteltavan sivun viimeinen muokkkauspäivä ja -aika.

Metatiedot

Metatiedot-luettelossa on listattu kaikki sivun lähdekoodiin merkityt "meta"-tunnukset. Meta-tiedot voivat olla tietoja muun muassa tiedostotyypistä, merkistökoodauksesta, sivun tekijästä ja sisältöä kuvaavia avainsanoja.

Sivun tietoturvatiedot

Näyttää yleistä informaatiota siitä, käyttääkö sivusto varmenteita identiteettinsä todistamiseen, ja onko yhteys sivustoon salattu. Lisää turvatietoja voi nähdä napsauttamalla Lisätietoja...-painiketta, jolloin avautuu Tietoja sivusta -ikkunan Turvallisuus-paneeli.

Media

Page Info - Win2
Media-paneelissa on luetteloitu osoite ja tyyppi kaikille sivulla oleville taustakuville, kuville ja upotetulle sisällölle (mukaan lukien ääni- ja videotiedostot). Valitse luettelosta tiedosto, josta haluat nähdä seuraavia lisätietoja:

 • Osoite: Kyseisen kohteen osoite (URL)
 • Tyyppi: Kohteen tiedostotyyppi
 • Koko: Kohteen koko kilotavuissa (ja tavuissa)
 • Mitat: Kohteen koko kuvapisteissä
 • Vaihtoehtoinen teksti: Kuviin liittyvä vaihtoehtoinen teksti, joka näytetään jos kuvaa ei ladata.

Voit tallentaa jokaisen kohteen kiintolevylle valitsemalla sen kohdalla Tallenna nimellä....

Estä kuvat palvelimelta

Tämän asetuksen asetuksen valitseminen estää sivuja lataamasta kyseisellä palvelmella olevia kuvia automaattisesti. Artikkelista Kirjasinlaji-, kieli-, ponnahdusikkuna-, kuva- ja JavaScript-asetukset löytyy lisätietoja siitä, kuinka sivustolle annetaan kuvien latauslupa ja kuinka sivustolta poistetaan latauslupa.

Syötteet

Page Info - Win3
Syötteet-paneelissa on luetteloitu sivuun liittyvien syötteiden osoite ja tyyppi. Tilaa syöte valitsemalla se listasta ja napsauttamalla Tilaa-painiketta.

Huomaa: Jos sivulla ei ole verkkosyötteitä, ei Tietoja sivusta -ikkunassa ole myöskään Syötteet-paneelia

Oikeudet

Page Info - Win4

Page Info Permissions Win Fx22

Fx25PageInfo-Permissions

Oikeudet-paneelista voit muuttaa sivustolle asetettuja eri oikeuksia. Muuta kutakin paneelissa olevaa oikeuttaa poistamalla kohdalta valinta Käytä oletusta ja valitse rivin oikeasta laidasta haluamasi asetus.

Käynnistä liitännäiset

Luetteloi asennetut liitännäiset ja määrittelee, miten liitännäisten lataamista ja käynnistämistä käsitellään. Vaihtoehtoina ovat Kysy aina, Salli ja Estä. Artikkelissa Miksi liitännäiset käynnistetään napsauttamalla? kerrotaan, miten nämä oikeudet asetetaan tietylle sivustolle.

Ilmoita paikannustiedot

Määrittelee, onko Firefoxilla lupa kertoa sivustolle sijaintisi sivulla Selaa sijaintisi mukaan kuvatulla tavalla. Artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more löydät ohjeet siitä, kuinka sivuston sijaintitietojen käyttölupa lisätään tai poistetaan.

Siirry kokoruututilaan

Määrittelee, voiko sivusto käyttää kokoruututilaa. Artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more löydät ohjeet siitä, kuinka sivuston kokoruututilan käyttölupa lisätään tai poistetaan.

Piilota hiiren osoitin

Määrittele, saako sivusto piilottaa hiiren osoittimen.

Asenna lisäosia

Määrittelee, voiko sivusto avata laajennusten ja teemojen asennuksen varmistusikkunan. Tarkempia ohjeita oikeuksien lisäämisestä ja poistamisesta saat artikkelista Turvallisuus- ja salasana-asetukset.

Lataa kuvat

Määrittelee, ladataanko sivuston kuvat automaattisesti.

Tallenna tietoja verkkoyhteydettömän tilan tietovarastoon

Määrittelee, saako sivusto tallentaa tietoja yhteydetöntä tilaa varten. Tarkempia ohjeita saat artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Lataa kuvat

Määrittelee, ladataanko sivuston kuvat automaattisesti. Artikkelista Kirjasinlaji-, kieli-, ponnahdusikkuna-, kuva- ja JavaScript-asetukset saat lisäohjeita.

Avaa ponnahdusikkunoita

Määrittelee, saako sivusto avata ponnahdusikkunoita. Lisätietoja saat artikkeleista Kirjasinlaji-, kieli-, ponnahdusikkuna-, kuva- ja JavaScript-asetukset ja Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Aseta evästeitä

Määrittelee, saako sivusto asettaa evästeitä. Lisätietoja saat artikkeleista Tietosuoja-, selaushistoria- ja seuranta-asetukset ja Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Näytä ilmoituksia

Määrittelee, saako sivusto näyttää ilmoituksia.

Asenna lisäosat ja teemat

Määrittelee, voiko sivusto avata laajennusten ja teemojen asennuksen varmistusikkunan. Tarkempia ohjeita oikeuksien lisäämisestä ja poistamisesta saat artikkelista Turvallisuus- ja salasana-asetukset.

Kerro sijainti

Määrittelee, onko Firefoxilla lupa kertoa sivustolle sijaintisi sivulla Selaa sijaintisi mukaan kuvatulla tavalla. Artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more löydät ohjeet siitä, kuinka sivuston sijaintitietojen käyttölupa lisätään tai poistetaan.

Tallenna tietoja verkkoyhteydettömän tilan tietovarastoon

Määrittelee, saako sivusto tallentaa tietoja yhteydetöntä tilaa varten. Tarkempia ohjeita saat artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Siirry kokoruututilaan

Määrittelee, voiko sivusto käyttää kokoruututilaa. Artikkelista Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more löydät ohjeet siitä, kuinka sivuston kokoruututilan käyttölupa lisätään tai poistetaan.

Piilota hiiren osoitin

Määrittele, saako sivusto piilottaa hiiren osoittimen

Turvallisuus

Page Info Security Win

Sivuston identiteetti

 • WWW-sivusto: Kertoo sivuston domain-nimen
 • Omistaja: Näyttää sivuston omistajan, jos sivun identiteetti on varmennettu.
 • Varmentaja: Jos sivustolla on varmenne, näytetään tässä varmenteen myöntänyt organisaatio. Varmennetta voi tarkastella napsauttamalla Näytä varmenne -painiketta.

Tietosuoja ja sivuhistoria

 • Onko sivustolla käyty ennen tätä päivää?: Näyttää onko sivustolla vierailtu ennen tätä päivää ja jos on käyty, myös kuinka monta kertaa.
 • Tallentaako sivusto tietoja (evästeitä) tietokoneelle?: Näyttää, tallentaako sivusto evästeitä. Voit tarkastella sivuston evästeitä napsauttamalla Näytä evästeet -painiketta.
 • Onko sivuston salasanoja tallennettu?: Näyttää, tallentaako sivusto kirjautumistietoja. Sivustolle tallennettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja voi tarkastella napsauttamalla Näytä tallennetut salasanat -painiketta.

Tekniset tiedot

Osiossa näytetään, onko yhteys salattu, ja jos on, mitä salausta on käytetty.

Oliko tästä artikkelista apua? Odota hetki...

Nämä mahtavat henkilöt auttoivat kirjoittamaan tämän artikkelin: villep, jjuslin. Sinäkin voit auttaa - lue lisää.