رفع کندی، از کار افتادن، پیغام‌های خطا و سایر مشکلات

پیغام‌های خطا: آنها چه معنی میدهند و چگونه رفع میشوند

How to troubleshoot error messages on Firefox

  • چگونه فعال کردن جاوا اگر آن مسدود شده بود فایرفاکس متّصل شونده‌ی جاوا را از اجرا بطور خودکار باز داشته است زیرا آن یک مشکل امنیتی دارد. یاد بگیرید چگونه شما میتوانید اگر ضروری بود از جاوا روی سایتهای مورد اعتماد استفاده کنید.

به انگلیسی