چگونه افزونه‌های خود را با دیگر نسخه‌های فایرفاکس همگام سازی کنید

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

همگام سازی افزونه به شما اجازه می‌دهد به سادگی مجموعه‌ی یکسانی از افزونه‌های فایرفاکس را در بین همه دستگاه‌های خود نگه دارید. وقتی فعال شد، همگام سازی افزونه افزونه‌های دستگاه‌های متّصل شده جهت همگام سازی را براساس تغییرات شما در آن‌ها نصب، حذف، فعال یا غیرفعال خواهد کرد. برای مثال، اگر شما AdBlock Plus را روی یک کامپیوتر نصب کنید، AdBlock Plus روی کامپیوتر دیگر شما نصب خواهد شد.

همگام ساز افزونه فقط روی فایرفاکس‌های نصب شده یکسان کار خواهد کرد. برای مثال، اگر شما یک افزونه را روی فایرفاکس میزکار نصب کنید، آن افزونه فقط با دیگر میرکارها همگام خواهد شد، نه دستگاه اندرویدی شما که فایرفاکس را اجرا می‌کند.

توجّه: این مقاله با نسخه‌ی فایرفاکس صدق نمی‌کند. این آخرین به نسخه‌ی فایرفاکس نیاز دارد که می‌توانید از mozilla.org/firefox بارگیری کنید.

فعال کردن همگام ساز افزونه

اگر هنوز حساب کاربری همگام ساز را تنظیم نکرده‌اید، همگام ساز افزونه وقتی شما حساب کاربری بسازید فعال خواهد شد (چطور فایر فاکس را همگام سازی کنیم؟ را ببینید). اگر شما حساب کاربری همگام ساز دارید، شما می‌توانید همگام ساز افزونه را با دنبال کردن مراحل ساده‌ی زیر روی تمامی دستگاه‌های خود که افزونه‌ها را دارند و شما می‌خواهید همگام شوند فعال کنید (یا وضعیت آن‌را چک کنید).

توجه: در حال حاضر همگام ساز افزونه فقط بر روی فایرفاکس برای میزکار و فایرفاکس برای تبلت‌ها کار می‌کند. آن همگام ساز بر روی دستگاه‌های کوچک‌تر کار نمی‌کند.

این راهنمایی برای فایرفاکس برای میزکار است.

  1. دکمه منو را کلیک کرده New Fx Menu و Options را انتخاب کنید.Preferences را انتخاب کنید.
  2. پنل Sync را انتخاب کنید.
  3. در بخش Sync My، تیک کنار Add-ons را چک کنید.
    Add-on Sync Win Add-on Sync Mac Add-on Sync Linux
  4. صفحه about:preferences را ببندید. هر تغییری که شما خواهید داد به‌طور خودکار ذخیره خواهد شد.

کدام افزونه‌ها همگام شده‌اند؟

اگر شما به‌طور مستقیم افزونه‌ها را از https://addons.mozilla.org نصب کرده‌اید، افزونه‌های شما همیشه باید همگام شوند. افزونه‌های نصب شده از دیگر سایت‌ها یا نصب شده توسط دیگر برنامه‌ها (برای مثال، نرم افزار امنیتی شما) همگام نخواهند شد.

برای اطلاعات فنی بیشتر، Add-on Sync on Mozilla's wiki را ببینید.

These fine people helped write this article: Amir Farsi, Kazem Ebrahimi. You can help too - find out how.