نصب یک نسخه قدیمی از فایرفاکس

این مقاله ممکن است از تاریخ گذشته باشد.

یک تغییر مهم در مقاله انگلیسی که این مقاله بر اساس آن است ایجاد شده است. تا زمانی که این صفحه به‌روز شود، ممکن است این مفید باشد: Install an older version of Firefox

اغلب وقتی یک مشکل با یک به‌روزرسانی فایرفاکس وجود دارد، مردم دنبال یک راهی برای برگشتن به نسخه قدیمی می‌گردند. معمولا این کار مشکل را حل نمی‌کند و کامپیوتر و اطلاعات شما را در برابر حمله آسیب پذیر می‌کند. این مقاله بعضی جایگزین‌ها و لینک‌ها برای تنزل رتبه به نسخه‌های قدیمی فایرفاکس به شما می‌دهد درصورتی که شما برگشت به عقب را انتخاب کنید.

نصب نسخه قبلی که بیشتر مشکلات را برطرف نکرده باشید

مشکلات با یک به‌روزرسانی معمولا به‌خاطر نسخه جدید فایرفاکس سبب نمی‌شوند، اما درعوض به علت فرآیند به‌روزرسانی است. نصب نسخه قبلی در اغلب حالت‌ها کمک کار نیست. در عوض، ببینید:

توجه: دیگر مشکلات می‌تواند با Reset Firefox feature حل شود. این کار فایرفاکس را به حالت پیش فرض بازیابی کرده درحالی که اطلاعات ضروری شما را ذخیره می‌کند.
توجه: دیگر مشکلات می‌تواند با Refresh Firefox featureحل شود. این کار فایرفاکس را به حالت پیش فرض بازیابی کرده درحالی که اطلاعات ضروری شما را ذخیره می‌کند.

من هنوز می‌خواهم که تنزل رتبه انجام دهم — از کجا می‌توانم نسخه قدیمی را به‌دست بیاورم؟

اگرچه موزیلا یک website شامل نسخه‌های قدیمی از فایرفاکس برای اهداف تستی دارد، پیشنهاد نمی‌شود که شما هرچیزی را استفاده کنید به‌جز آخرین نسخه فایرفاکس.
هشدار: استفاده از نسخه‌های قدیمی فایرفاکس یک ریسک امنیتی مهم را مطرح می‌کند.

اگر شما نمی‌توانید از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده کنید، ما پیشنهاد می‌کنیم که شما از آخرین نسخه یک مرورگر دیگر استفاده کنید:

به ما برای ساخت بهتر فایرفاکس کمک کنید

اگر latest version of Firefox باعث مشکلاتی برای شما است یا شما بعضی چیزها در مورد آن‌را دوست ندارید، لطفا بازخوردی در مورد آن‌را از اینجا به ما بدهید:

// These fine people helped write this article:Amir Farsi, Kazem Ebrahimi. You can help too - find out how.

این مقاله مفید بود؟ لطفاً صبر کنید...

داوطلب شدن برای پشتیبانی موزیلا