آیا فایرفاکس برای iPhone یا iPad به زبان من قابل دسترس است؟

Firefox for iOS برای دستگاه‌های iPad، iPhone و iPod touch که با iOS 8 و بالاتر سازگار هستند قابل دسترس است.

کاربران Apple App Store ثبت نام شده می‌توانند Firefox for iOS را به زبان‌های زیردلنلود کنند:

فایرفاکس همیشه زبان پیش فرض دستگاه شما را به‌کار می‌برد. برای اطلاعات بیشتر تغییر زبان پیش فرض در فایرفاکس برای iOS را ببینید.
 • Bengali (India)
 • Breton
 • Bulgarian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Dutch
 • English (US)
 • Esperanto
 • French
 • Frisian
 • Galician
 • German
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Khmer
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Lower Sorbian
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Romanian
 • Russian
 • Scottish Gaelic
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish (Chile)
 • Spanish (International)
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Tagalog
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Upper Sorbian
 • Uzbek
 • Welsh

این مقاله مفید بود؟

لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More