حذف برنامه ها

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

شما می‌توانید هر برنامه‌ای را از صفحه خانگی خود با دنبال کردن گام‌های ساده زیر حذف کنید:

  1. آیکون برنامه‌ای که می‌خواهید حذف کنید را ضربه بزنید و نگه دارید تا شروع به آهسته تکان خوردن کند.
  2. به x‌ای که در بالا سمت چپ آیکون برنامه ظاهر می‌شود ضربه بزنید.
  3. روی دکمه Delete تا حذف تایید شود.
    App Delete Dialog (FFOS)
  4. برای کامل شدن فرآیند، دکمه خانه را فشار دهید.
// These fine people helped write this article:Kazem Ebrahimi, tardis1379. You can help too - find out how.
داوطلب شدن برای پشتیبانی موزیلا