Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I keep getting n extra tab saying I need to update my browser, I go to mozilla.com and it says I'm useing the current one?

  • 3 απαντήσεις
  • 30 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4530 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από mnemon

more options

I keep getting a new tab wanting me to update my FireFox. browser Also when I go to sights even this one while trying to sign in it opened up a new tap with this sight http://uplayer.us.com/lp/video-player/videoPopUp.php?pk=899882&aid=674 wanting me to install a video player. I have ran scans to see if I have a virus or a tracker or what ever. It does it also on my 53rd page it pops up with a thing saying 53rd member have something hey can do and get something. How do I stop it and is anyone having this too? How can I stop this?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

  • On Windows you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • On Mac you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the option key while starting Firefox.
  • On Linux you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)
  • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

FirefoxSafeMode

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.

Thank you.

more options

You shouldn't install or click links on such a pop-up as this is a scam to reduce you to install malware.
Only install and update Firefox via the official Mozilla servers.

You can use the SearchReset extension to reset some preferences to the default values.

Note that the SearchReset extension only runs once and then uninstalls automatically, so it won't show on the "Firefox > Add-ons" page (about:addons).

You can check for recently installed and otherwise unknown or suspicious extensions.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.

If you clicked a link then you need to check for malware.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

more options

Well, I think I have discovered what was causing the problem on my laptop - some code or script or whatever on a web page that I habitually leave open in another tab. When I close that tab the problem stops, and when I reopen it the problem recurs. It's not some shady website either, it's actually my Care2.com account page. I wonder how many other people with this problem have Care2 pages open when it occurs, although of course I'm sure that the authors could have embedded it in other pages too.