Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

can i change the behaviour for the firefox menu so lists open instead of opening the 1st option?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

is it possible to adjust the way the orange firefox menu behaves when you click an option? currently hovering over an option opens the list underneath it(such as a list of bookmarks for the bookmarks option, or a list of visited pages for the history option) and clicking it opens the first item in the list. i'd like to change this so the list is opened when you click an option too, since it's not possible to hover using a touchscreen. it's rather annoying when the bookmarks management screen opens if all i want to do is bookmark the current page(which isn't possible from that screen)

Επιλεγμένη λύση

The orange Firefox button is going to be gone in Firefox 28 or 29, when the Australis redesign of the User Interface is released.

There are other ways to save a new bookmark. Doesn't a double-tap on the star in the Location Bar work on a touch screen device?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-bookmarks-to-save-and-organize-websites

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

The orange Firefox button is going to be gone in Firefox 28 or 29, when the Australis redesign of the User Interface is released.

There are other ways to save a new bookmark. Doesn't a double-tap on the star in the Location Bar work on a touch screen device?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-bookmarks-to-save-and-organize-websites

more options

When using a mouse, clicking the little triangle at the right side will expand the fly-out menu, but I don't know whether this works with a finger (the target might be too small, or the fly-out might not stay open long enough without hovering).

more options

i just downloaded what seems to be a preview/test version for the new interface(the browser calls itself UX) and its menu is a bit more touch friendly. it does seem to have 1 major issue, if you put the bookmarks button inside the menu the bookmarks list can only use the height of the menu instead of the full height of the screen.

jscher2000: tapping the little arrow works, but it's too small to comfortably use.

i'll try out UX for now.

more options

It should be possible enlarge the right-side-triangle so it's a larger target using a custom style rule (in either the Stylish extension or the userChrome.css file). If you end up coming back to Firefox 25, we should take a look at that possibility.