Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

With Internet Explorer, to print something on screen, I right click and select "print". This does not work with Firefox because "print" does not come up with t.

  • 5 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Schrand

more options

How do I "print" screen with Firefox?

Επιλεγμένη λύση

This extension adds a right-click (contextual) menu item for Print and Print Preview. Also, there is a Print toolbar button in the Customize Palette that you can drag to a Toolbar.
https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

You can go ctrl+p on your keyboard. :)

more options

Επιλεγμένη λύση

This extension adds a right-click (contextual) menu item for Print and Print Preview. Also, there is a Print toolbar button in the Customize Palette that you can drag to a Toolbar.
https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

more options

Control "P" prints the entire document. How do you print only the part of the document that is currently displayed on the screen?

more options

Control "P" prints the entire document. How do you print only the part of the document that is currently displayed on the screen?

more options

The Print toolbar button in the Customize Palette prints the entire document. How do you print only the part of the document that is currently displayed on the screen?