Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

on first open, FF opens tabs for some addons websites

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

when addons are updated, FF restarts and the websites of the updated addons open in tabs to let u know those addons were updated and to be able to check their website fa further info (changelog, etc)...

however firefox is now opening addon sites (first only from download helper and now including tab mix plus), even tho those addons werent updated...

i have a screenshot i can send if its possible...

this only happens when firefox first opens, as long as its open, any other instances of firefox open correctly with just a blank tab and no other website tabs...

i downgraded to FF v16 bc i cant get tab mix plus in 17 and i hate how firefox handles tabs, so i will not upgrade until tab mix plus works with v 17...as an aside...i always use the previous version of FF until tab mix plus works with whatever th current version is...

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

See these articles for some suggestions:

If you do not keep changes after a restart then see: