Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My Firefox menu that includes "save" and "print" has disappearad--how to get it back!

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από sumacjess

more options

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! Thanks very much.

Επιλεγμένη λύση

Make sure that you do not run Firefox in full screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: command+Shift+F).

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Make sure that you do not run Firefox in full screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: command+Shift+F).

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.

more options

Thanks. That solved it!