Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am blocked, unable to composee and send an email.

  • Καμία απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
more options

I use AOL for my mail. I am unable to compose or forward or reply to any email. I can add addresses, write a subject, but when it comes to the body of the email, any key I hit will not register. I tried forwarding an email and it will not pick it up. What does happen is that it creates a new email to send without providing any of the forwarding information.