Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I change bookmark toolbar font colour in FF 5.0?

  • 2 απαντήσεις
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guriinii

more options

Hi, I've just updated to 5.0 and have done a bit of customising but I need to change the bookmark toolbar font colour. I cannot locate the Chrome directory or the UserChrome.css file. So.... how do I change it?

Επιλεγμένη λύση

You might have to create the chrome directory in your profile. You can find your profile by searching for cookies.sqlite. It will be in that directory. Create a subdirectory in there named "chrome", and create the userChrome.css file with a text editor and put it in there. The application is case sensitive, so use the pattern of upper and lower case letters thst I just used. The userChrome.css file has to start with this line:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

You might have to create the chrome directory in your profile. You can find your profile by searching for cookies.sqlite. It will be in that directory. Create a subdirectory in there named "chrome", and create the userChrome.css file with a text editor and put it in there. The application is case sensitive, so use the pattern of upper and lower case letters thst I just used. The userChrome.css file has to start with this line:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

more options

Thank you. For anyone else who has this problem I did as instructed then put the following into userChrome.css

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

  1. personal-bookmarks .toolbarbutton-text {
color: #E5E5E5 !important;

}