Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I look at the address of a hyperlink?

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

In an earlier version of Firefox, if I right-clicked on a hyperlink, I would get a right-click menu that included the Properties item, which, when I click on it, would pop up a window that would give me the URL of the hyperlink, before I clicked on it. I could also copy that URL. I've installed a new version, and that right-click menu is gone, replaced by a lot of FlashGot choices, and also a Save As.. and Save for the link, neither of which actually tell me what the address is..

In an earlier version of Firefox, if I right-clicked on a hyperlink, I would get a right-click menu that included the Properties item, which, when I click on it, would pop up a window that would give me the URL of the hyperlink, before I clicked on it. I could also copy that URL. I've installed a new version, and that right-click menu is gone, replaced by a lot of FlashGot choices, and also a Save As.. and Save for the link, neither of which actually tell me what the address is..

Επιλεγμένη λύση

That contextual menu Properties menu item was removed in Firefox 3.6, so it's been gone for awhile.

This extension restores it:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/element-properties/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

That contextual menu Properties menu item was removed in Firefox 3.6, so it's been gone for awhile.

This extension restores it:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/element-properties/

more options

Install this add-on: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/drweb-anti-virus-link-checker/

It will not only provide you with the info you're looking for, but also scan the site for malware.

more options

Be aware the onclick JavaScript links won't show the correct URL that way.

Firefox 4 also shows the link at the bottom of the page in a pop-up if you hover a link.