Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

keyboard shortcut for print preview?

 • 2 απαντήσεις
 • 35 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Is there a keyboard shortcut for the print preview function such as there is: control + P for print, control + X for delete, control + V for paste.

Is there a keyboard shortcut for the print preview function such as there is: control + P for print, control + X for delete, control + V for paste.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hold Alt key while pressing FV will open the Print Preview window.The information submitted with your question indicates that you have out of date plugins with known security and stability issues that should be updated. To see the plugins submitted with your question, click "More system details..." to the right of your original question post.

 1. Check your plugin versions: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/
  • Note: plugin check page does not have information on all plugin versions
 2. Update Adobe Reader (PDF plugin):
  • From within your existing Adobe Reader (if you have it already installed):
   • Open the Adobe Reader program from your Programs list
   • Click Help > Check for Updates
   • Follow the prompts for updating
   • If this method works for you, skip the "Download complete installer" section below and proceed to "After the installation" below
  • Download complete installer (if you do NOT have Adobe Reader installed):
   • Use the links below to avoid getting the troublesome "getplus" Adobe Download Manager and other "extras" you may not want
   • Use Firefox to download and SAVE the installer to your hard drive from the appropriate link below
   • Click "Save to File"; save to your Desktop (so you can find it)
   • After download completes, close Firefox
   • Click the installer you just downloaded and allow the install to continue
    • Note: Vista and Win7 users may need to right-click the installer and choose "Run as Administrator"
   • Download link: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/
    • Choose your OS
    • Choose the latest #.x version (example 9.x, for version 9)
    • Choose the highest number version listed
     • NOTE: 10.x is the new Adobe Reader X (Windows and Mac only as of this posting)
    • Choose your language
    • Download the file
    • Windows: choose the .exe file; Mac: choose the .dmg file
  • Using either of the links below will force you to install the "getPlus" Adobe Download Manager. Also be sure to uncheck the McAfee Scanner if you do not want the link forcibly installed on your desktop
  • After the installation, start Firefox and check your version again.
 3. Update the Flash plugin to the latest version.
  • Download and SAVE to your Desktop so you can find the installer later
  • If you do not have the current version, click on the "Player Download Center" link on the "Download..." page below
  • After download is complete, exit Firefox
  • Click on the installer you just downloaded and install
   • Windows 7 and Vista: may need to right-click the installer and choose "Run as Administrator"
  • Start Firefox and check your version again or test the installation by going back to the download link below
  • Download and information: http://www.adobe.com/software/flash/about/
   • Use Firefox to go to the above site to update the Firefox plugin (will also install plugin for most other browsers; except IE)
   • Use IE to go to the above site to update the IE ActiveX
more options

You can also look at Print Preview: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1778