Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Every time I use Facebook, I get an "unresponsive script" error. Why?

  • 2 απαντήσεις
  • 11 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Whenever I'm on Facebook, I get an "unresponsive script" error. A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.

Script: chrome://ciff/content/core/HeaderProcessor.js:20

URL of affected sites

http://

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")

more options

I tried the suggestions above and I still get the error. Any one have any ideas?