Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

3.6.7 crash on pages with HTML tag

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Hi,

As soon as I upgraded to 3.6.7, the pages I develop that contain tags began crashing on load every time. If I comment out the tags, things work again. I'm wondering if this isn't part of the cause behind many of the 3.6.7 crash reports.

Included are all my crash IDs submitted to date - all are about the above problem.

An example of the tag contents are below. Unfortunately I cannot provide a pointer to a page, but creating a simple page with just the tag pointing to any audio WAV file may suffice.

Crash ID(s)

bp-741b8026-9509-4c9f-9f60-e18092100723, bp-4d5b7689-8118-4fc4-8f20-292a52100723, bp-9839337c-8ad3-487b-b1e2-16ad32100723, bp-a739da69-c7c4-4cd9-bd7f-727442100723, bp-5f445ada-3022-4216-bf57-b301b2100723, bp-326c42e6-d530-4d56-a5fe-ad9222100723, bp-cb4de24a-0a6b-4beb-8e3c-d05f82100723, bp-4aff6dbd-9e8f-4525-b81a-cfe8a2100722, bp-98696eff-a3f5-4b5b-a078-fb4192100722, bp-5d9cea7f-2507-4ffb-abcc-c7e662100722, bp-e687f789-fbfe-4b24-b93c-31d372100722, bp-3bbdecea-ab3b-4484-8a5a-29b182100721, bp-b93eedab-909a-4694-9d78-946d12100721, bp-37216e1f-96be-4809-bb7d-b41112100721, bp-4da00ea1-6541-41d2-8537-3d73e2100721

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sorry, I guess the object HTML code can't be posted?

Below is a mock-up of the HTML with square brackets instead of angle brackets. Perhaps the width=0 / height=0 attributes are causing a problem for 3.6.7?

[object id="[some ID]" type="audio/x-wav" width="0" height="0" data=""] [param name="src" value=""/] [param name="autoplay" value="false"/] [param name="autoStart" value="0"/] [param name="loop" value="false"/] /object

more options

Can you tell this is the first time I'm using this forum? Just to be clear, the tag causing the crash is the HTML "object" tag, specifically the one included in the last reply. Sorry for any confusion. Just trying to help!