Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I configure a Java Console for Java Web Start app

  • 3 απαντήσεις
  • 80 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8774 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

I run a Java Web Start app. I need to debug with the Java Console. After upgrading my system, the Java Console no longer comes up with my app, even though "Show Console" is still set in the Java Control Panel.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded my system, including version of FireFox

Επιλεγμένη λύση

I forced the Java Web Start to use jdk1.6.0_18 and the console comes up. However, since I need to debug what my users are using, I would like to be able to have the console when I use jdk1.5.0_22. I would really like to figure out if this is a FF problem, a JWS problem or a Fedora problem!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

I forced the Java Web Start to use jdk1.6.0_18 and the console comes up. However, since I need to debug what my users are using, I would like to be able to have the console when I use jdk1.5.0_22. I would really like to figure out if this is a FF problem, a JWS problem or a Fedora problem!

more options

This forum is for Firefox support and deals with Java issues such as Use the Java plugin to view interactive content on websites and some other Java-related issues that Firefox users may encounter. This forum doesn't really offer much help with Java Web Start issues, aside from what other users may post who come across this thread. If you don't get help here, you may wish to try the Java Help Center, the Java.net forums, or Sun's Oracle forums.

Note that the "Tools -> Java Console" menu item in Firefox no longer works as of Java 6 Update 10. (Starting in Firefox 3.6, JRE 6 Update 10 or higher is needed to run Java applets.) Ref: http://kb.mozillazine.org/Java#Java_Console_disabled Quote:^Note: Starting with Java 6 Update 10, the Java Console menu item in Firefox ("Tools -> Java Console") and SeaMonkey 2 ("Tools -> Web Development -> Java Console") is nonfunctional and no longer opens the Java Console. This is by design. * If you don't use the Java Console, there is no need to do anything. The Java article How do I enable and view the Java Console? explains how to open the Java Console, if you need to use it. ^

*Related Firefox bug report:

Bug 460244 - Unable to open Java Console after installing JRE6u10

more options

I have the Java Console here on Linux: file:///usr/lib/jvm/java-1.6.0-sun-1.6.0/jre/bin/ControlPanel